Page 1 of 2

ผมสั่งยกเลิกใบสั่งซื้อแล้ว ให้อับเดท สตอค คืน

Posted: 12/03/2011 12:45 pm
by php-php2

Code: Select all

<? 
    include("include/connection.php");
    include ("chk_session.php");
    include ("include/function.php");
    
    
    
    $sql ="
            DELETE FROM orders 
            WHERE orders_id = '$id'
    ";

    mysql_query($sql) or die( mysql_error() );
    
    
    $sql ="
            SELECT *
            FROM orders_detail
            WHERE orders_id = '$id';
    
    ";
    $result = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
    while( $data = mysql_fetch_array($result)) {
        
            $productid  =$data['product_id'];
            $ordersquantity  =$data['orders_detail_quantity'];
                    
            $sql ="
                    SELECT *
                    FROM product
                    WHERE product_id = '$productid';
            
            ";
            $result = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
            $data = mysql_fetch_array($result);
            
            $productquantity = $data['product_quantity'];
            
            $restore = $productquantity+$ordersquantity;
            
            $sql = "
                    UPDATE product
                    SET product_quantity = '$restore'
                    WHERE product_id = '$productid' 

            ";
            mysql_query($sql) or die( mysql_error() );
        
    }
    
            $sql ="
                    DELETE FROM orders_detail
                    WHERE orders_id = '$id'
            ";
        
            mysql_query($sql) or die( mysql_error() );


?>
ผมสั่งยกเลิกใบสั่งซื้อแล้ว ให้อับเดท สตอค คืน แต่ทำแล้วมัน อับเดทให้ product เดียวอะครับ ไม่รุ้ว่าต้องใส่ตรงไหนเพิ่มช่วยดูให้ทีน่ะครับ

Re: ผมสั่งยกเลิกใบสั่งซื้อแล้ว ให้อับเดท สตอค คืน

Posted: 12/03/2011 3:09 pm
by mindphp
โค้ดที่ยกมามีคำสั่ง UPDATE แค่ครั้งเดียวเองครับ

Re: ผมสั่งยกเลิกใบสั่งซื้อแล้ว ให้อับเดท สตอค คืน

Posted: 12/03/2011 5:30 pm
by thank you
ผมต้องเขียน อะไรเพิ่มหรอครับ ให้มัน อับเดทสินค้า ที่สั่งซื้อไว้ ได้หลาย อันอะครับ

Re: ผมสั่งยกเลิกใบสั่งซื้อแล้ว ให้อับเดท สตอค คืน

Posted: 12/03/2011 8:09 pm
by mindphp
ผมไม่รู้โครงสร้างของท่านนะครับ
แต่ที่น่ามีปัญหา คือ

Code: Select all

$result = mysql_query($sql) or die(mysql_error()); 
ใน Loop เปลี่ยนเป็นชื่ออื่นดูครับ
เพราะ พอมันทำงานเข้า loop ตัว result เดิมมันจะได้ตัวใหม่ที่ท่าน query ใหม่ไปใช้งานแทน

Re: ผมสั่งยกเลิกใบสั่งซื้อแล้ว ให้อับเดท สตอค คืน

Posted: 12/03/2011 8:47 pm
by thank you
ผมลองไป แก้ใหม่แบบที่ผมเข้าใจอะครับ เลยได้แบบนี้มา ครับ

Code: Select all

<? 
	include("include/connection.php");
	include ("chk_session.php");
	include ("include/function.php");
	
	
	
	$sql ="
			DELETE FROM orders 
			WHERE orders_id = '$id'
	";

	mysql_query($sql) or die( mysql_error() );
	
	
	$sql ="
			SELECT *
			FROM orders_detail
			WHERE orders_id = '$id';
	
	";
	$result = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
	$query = mysql_query($sql);
	
	while( $data = mysql_fetch_array($result)) {
			
			$productid[]  =$data['product_id'];
			$ordersquantity[]  =$data['orders_detail_quantity'];		
	}
	
	for($i=0;$i<count($productid);$i++){
		
			echo "\$productid".$productid[$i]."<br/>"; 
			echo "\$ordersquantity".$ordersquantity[$ei]."<br/>";
				
			$sql ="
					SELECT *
					FROM product
					WHERE product_id = '$productid[$i]';
			
			";
			$result = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
			$data = mysql_fetch_array($result);
			
			$productquantity = $data['product_quantity'];
			
			$restore = $productquantity+$ordersquantity[$i];
			
			$sql = "
					UPDATE product
					SET product_quantity = '$restore'
					WHERE product_id = '$productid[$i]' 

			";
			mysql_query($sql) or die( mysql_error() );
			
	}
	
			$sql ="
					DELETE FROM orders_detail
					WHERE orders_id = '$id'
			";
		
			mysql_query($sql) or die( mysql_error() );


?>
จิงๆ อยากเขียนแบบข้างบน ที่แนะนำมา แต่ผม ไม่รุ้จาแก้ยังไงอะครับ แบบว่า ผมเพิ่งหัดเขียนได้ไม่นานอะครับT^T แต่ไม่รุ้ว่าแบบนี้ที่ผมเขียน มันดีหรือไม่ดียังไง ช่วยแนะนำผมให้ทีน่ะครับ

Re: ผมสั่งยกเลิกใบสั่งซื้อแล้ว ให้อับเดท สตอค คืน

Posted: 12/03/2011 8:53 pm
by 4404
ลืมขอบคุณ น่ะครับ ที่ช่วยแนะนำ ผมกำลังทำโปรเจคจบอยุ่ ครับ

Code: Select all

<?
echo "test ว่าเหนเปน สี code  อิอิ";
?>

Re: ผมสั่งยกเลิกใบสั่งซื้อแล้ว ให้อับเดท สตอค คืน

Posted: 12/03/2011 9:04 pm
by thank you
ม่ะกี้ลองไปทำ แบบที่ พี่ แนะนำผมมาม่ะกี้แล้วครับ เปลืย่น $result ในloop เป็น $result2 มันก้อได้เลยอะครับ

Code: Select all

            $sql ="
                    SELECT *
                    FROM product
                    WHERE product_id = '$productid';
            
            ";
            $result2 = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
            $data = mysql_fetch_array($result2);

 

Re: ผมสั่งยกเลิกใบสั่งซื้อแล้ว ให้อับเดท สตอค คืน

Posted: 12/03/2011 9:09 pm
by mindphp
ใช่เลยครับ แบบนี้ที่แนะนำ แต่จริงๆ ยังมีหลายหลายแบบนะครับ
ค่อยๆ ศึกษาไปครับเป็นประสบการณ์