Page 1 of 1

ต้องการแสดง คาบ เวลาเรียน เช่น เรียน วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน

Posted: 24/04/2006 12:05 pm
by meaw2
ต้องการแสดง คาบ เวลาเรียน เช่น เรียน วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน ถึง วัน พุธ ที่ 7 เมษายน ค่ะ
ให้เป็นปฏิทิน แสดงสี เช่น กำหนดเป็นสีแดง มีวิธีการทำอย่างไรคะ ขอบคุณมากค่ะ :-D

Posted: 24/04/2006 11:28 pm
by 4404
คำถามน้อยจัง ไม่รู้จะช่วยยังไง ครับ ช่วยอธิบายที่มาที่ไปหน่อย ซิครับ ใช้ databases ด้วยหรือเปล่า หรือ จะเอาอะไร มาแสดงในลักษณะไหน อยากให้ช่วยยังไง

ต้องการแสดงแบบว่า กำหนดเวลาเรียน กรอกข้อมูลเวลาเรียน ลงฐานข้

Posted: 25/04/2006 7:55 am
by meaw2
ต้องการแสดงแบบว่า กำหนดเวลาเรียน กรอกข้อมูลเวลาเรียน ลงฐานข้อมูล
แล้วนำข้อมูลนั้นขึ้นมาแสดงในรูปแบบปฏิทินค่ะ
ถ้าสมมุติว่า เรียนวันจันทร์ ที่ 5 เมษายน ถึง วันพุธ ที่ 7 เมษายน 2549
ก็ให้แสดง เป็น สีแดง ในปฏิทิน ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน ถึง วันพุธ ที่ 7 เมษายน 2549
ค่ะ :roll:

Posted: 25/04/2006 10:49 pm
by 4404
ดึงค่าขึ้นมาจาก ฐานข้อมูล แล้ว ถ้าช่วงไหน มี เวลา ที่ต้องการอยู่ ก็ ให้ เพิ่ม พื้นหลัง ลงไป เลยครับ

ตอนนี้ยัง ไม่เข้าใจว่า จะนำเอาข้อมูลจากฐานข้อมูล มากำหนดเป็น

Posted: 26/04/2006 7:38 am
by 4404
สวัสดีค่ะ
ตอนนี้ยัง ไม่เข้าใจว่า จะนำเอาข้อมูลจากฐานข้อมูล มากำหนดเป็นเงื่อนไขลง ใน javasscript ได้อย่างไรค่ะ แล้วลอจิก ตรงที่บอกว่า ระหว่างวันที่ ถึง วันที่ ตรงนี้ คิดอย่างไรหรอคะ
ขอบคุณมากค่ะ

Posted: 26/04/2006 9:32 am
by 4404
ไม่ต้องมาใส่ javascript ครับ ใช้การ แสดงตามเงือนไข tag html เลยครับ
เช่น if($xxxxxxx) {
echo "( tag html ที่ต้อ
การใส่สี ) wwwwwwwwwwwwww";
} else {
echo "tag html ธรรมดาที่ ไม่ต้องใส่สี "
}
$xxxxxxx คือ ไงไขแล้วแต่ว่าคุณ meaw2 จะต้องการเช็คอะไรจากไหน ครับ