การใช้ฟังก์ชั่น date();

PHP Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ php เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

buay
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 250
Joined: 02/06/2014 9:55 am

การใช้ฟังก์ชั่น date();

Post by buay »

ฟังก์ชั้นนี้เอาไว้อ่านค่าของวัน เดือน ปีและเวลาปัจจุบัน เช่น รูปแบบของวันเดือนปี date(“Y-m-d”); จะหมายถึงสตริงค์ที่กำหนดรูปแบบ ของการแสดงผลวันที่ ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่างข้างต้นนี้ คือ 2005-03-31 โดย Y =ปี ,m=เดือน ,d = วันที่

Code: Select all

d = วันที่
m = เดือน
y = ปี ค.ศ. แบบย่อ เช่น 05
Y = ปี ค.ศ. แบบเต็ม เช่น 2005
Y+543 = ปี ค.ศ ปัจจุบันแบบเต็ม+543 จะเท่ากับ ปี พ.ศ ปัจจุบัน เช่น 2548
Y+43  = ปี ค.ศ ปัจจุบันแบบย่อ+43 จะเท่ากับ ปี พ.ศ ปัจจุบัน เช่น 48
M = ชื่อเดือนแบบย่อ เช่น Mar
F = ชื่อเดือนแบบเต็ม เช่น March
l  = ชื่อวันแบบเต็ม เช่น Thursday
H = ชั่วโมงแบบเต็ม เช่น 14 : 00
i = นาที
s = วินาที
h = ชั่วโมงแบบย่อ เช่น 14:00 ก็จะเท่ากับ 2:00
a = จะแสดงผลเป็น a.m. และ p.m. แบบตัวพิมพ์เล็ก
A = จะแสดงผลเป็น A.M. และ P.M. แบบตัวพิมพ์ใหญ่
เวลาเอาไปใช้งานตอนเขียนโปรแกรม รูปแบบก็จะเป็น date (“d m y”) , date (“d/m/Y) ฯลฯ และเมื่อต้องการจะให้แสดงผล ก็ใช้ echo date(“Y-m-d”); แบบธรรมดาๆเลย หรือจะเอาไปเก็บเป็นค่าของตัวแปรเพื่อเอาไปใช้งานต่างๆกัน รูปแบบเช่น $mystring=date(“Y-m-d”); เป็นต้น
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “PHP Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests