การ insert และดึงไฟล์ภาพมาแสดง phpbb3

PHP Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ php เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Post Reply
offing
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1527
Joined: 18/08/2014 10:01 am

การ insert และดึงไฟล์ภาพมาแสดง phpbb3

Post by offing » 06/09/2014 12:49 pm

หน้าที่ใช้รับ insert รูปภาพ

Code: Select all

เลือกภาพ<input type="file" name="pic" /> 
หน้าที่ใช้ insert ลงฐานข้อมูล

Code: Select all

 $filename = md5($_FILES['pic']['name'].time());
      $ext = explode('.',$_FILES['pic']['name']);
        
        if(move_uploaded_file($_FILES['pic']["tmp_name"],"images/".$filename.".".$ext[1]))
	{

     
        
       
        $dest = _DIR_.DIRECTORY_SEPARATOR.'images'.DIRECTORY_SEPARATOR.$filename.'.'.$ext[1];
        }

          $rank_image = $filename.'.'.$ext[1];
          
         
          
         
    
      

  $sql_ary = array(
    'name' => $name,
    'sa_m' => $sa_m,
    'sa_f' => $sa_f,
    'age_m'  => $age_m,
    'age_f'   => $age_f,
    'status_l' => $status_l,
    'status_c'  => $status_c,
    'status_ma' => $status_ma,
    'status_f'  => $status_f,
    'status_ceo' => $status_ceo,
    'time'    => $time, 
     'money' => $all_total,
     'ip'   => $ip,
    'sa_total' => $sa_total,
    'pic'    => $rank_image,
       );
 $sql2 = 'INSERT INTO '.OFFING_TABLE.'' .$db->sql_build_array('INSERT',($sql_ary));
หน้าที่ใช้แสดงข้อมูล และลิ้งดูรูปภาพ

Code: Select all

      <table class="table1" id="memberlist" height ="0">
		<thead>
		<tr>
	<td>{L_NAME}:</td>
      <td>{L_SA_M}:</td>
      <td>{L_SA_F}:</td>
      <td>{L_AGE_M}:</td>
      <td>{L_AGE_F}:</td>
      <td>{L_STATUS_L}:</td>
      <td>{L_STATUS_C}:</td>
      <td>{L_STATUS_MA}:</td>
      <td>{L_STATUS_F}:</td>
      <td>{L_STATUS_CEO}:</td>
      <td>{L_TIME}:</td>
        <td>{L_MONEY}:</td>
      <td>{L_IP}:</td>
      <td>{L_PIC}</td>
		</tr>
		</thead>
	 <!-- BEGIN somerow -->
    <tr class="bg2">
       <td><span class="rank-img">{somerow.VAR1}</td>
       <td>{somerow.VAR2}</td>
       <td>{somerow.VAR3}</td>
       <td>{somerow.VAR4}</td>
       <td>{somerow.VAR5}</td>
       <td>{somerow.VAR6}</td>
       <td>{somerow.VAR7}</td>
       <td>{somerow.VAR8}</td>
       <td>{somerow.VAR9}</td>
       <td>{somerow.VAR10}</td>
       <td>{somerow.VAR11}</td>
       <td>{somerow.VAR12}</td>
       <td>{somerow.VAR13}</td>
       <td><a href="show_picture.php?id={somerow.VAR14}">{L_PIC}</td>
   
     </tr>
     <!-- END somerow -->
     
		

	</table>
หน้าselect และแสดงภาพ

Code: Select all

$id     = request_var('id','');
$data = 'SELECT pic AS ok FROM '.OFFING_TABLE.' where search_id = '.$id;
$show = $db->sql_query($data);
$result = $db->sql_fetchfield('ok');
$template->assign_var('SHOW', $result);

Code: Select all

<img src="images/{SHOW}">

Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “PHP Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests