Page 1 of 1

autocomplete คืออะไร

Posted: 13/09/2014 1:37 pm
by offing
autocomplete คืออะไร

-autocomplete คือ
เวลาเราพิมตัวอักษรไปในช่องรับข้อมูลแล้วจะแสดงข้อมูลที่เคยพิมพ์ขึ้นมา

รูปตัวอย่าง
1.png
1.png (6.32 KiB) Viewed 3341 times
-วิธีปิด autocomplete ทำได้โดย
ใส่ autocomplete="off"ไปในtextfield