เริ่มต้นเขียน PHP ต้องรู้อะไรบ้าง

PHP Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ php เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
M030
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 532
Joined: 07/09/2015 10:06 am

เริ่มต้นเขียน PHP ต้องรู้อะไรบ้าง

Post by M030 »

ก่อนจะเริ่มต้นเขียน PHP เราต้องรู้ก่อนว่าการทำเว็บประกอบไปด้วย
HTML เป็นส่วนที่เก็บ content หรือข้อมูลที่เราแสดงอยู่บนเว็บ

JavaScript เป็นส่วนที่ทำให้เว็บเราเป็น Dynamic สามารถที่จะโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ เช่น การกดปุ่ม หรือdkime pop-up ต่างๆ

CSS เป็นตัวช่วยจัดการกับความสวยงามของเว็บไซต์

Serverside Script Serverside เป็นส่วนของการจัดการที่ฝั่ง Server เมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการเก็บข้อมูลของ user เราจะเลือกเขียน code ที่ฝั่งนี้มื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการเก็บข้อมูลลง database เราต้องเขียน Code ฝั่ง Server เสมอ

เมื่อเราเลือกใช้ภาษา PHP อย่าลืม save ไฟล์ โดยตั้งนามสกุลไฟล์เป็น .php ด้วยนะ ^^

มาเริ่มต้นเขียน code กันเลย !!~

การเขียนภาษา PHP เราต้องนำ code มาใส่ไว้ภายใน <?php ?> เหมือนตัวอย่างข้างล่างนี้

Code: Select all

<?php
echo "mindphp";
?>
เราสามารถแทรก code PHP ลงไปใน html ได้ด้วยนะ ตามตัวอย่างข้างล่างนี้เลย

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
echo "mindphp";
?> 

</body>
</html>
มาดูกันว่า Syntax ของ PHP มีอะไรกันบ้าง!!~
:arrow: อย่าลืมนะว่าไฟล์ PHP ต้องมีนามสกุลไฟล์เป็น .php
:arrow: Script เริ่มต้นจะต้องเริ่มด้วย <?php และจบลงด้วย ?>
:arrow: การใส่ comment ใน PHP จะมีเครื่องหมาย // และ /* */
// ใช้สำหรับ comment บรรทัดเดียว
/* */ ใช้สำหรับ comment หลายบรรทัด
ซึ่งในส่วนที่ถูก comment ไว้จะไม่ถูกนำมาประมวลผลใดๆทั้งสิ้น ^^

ตัวแปรที่ใช้ใน PHP มีอะไรบ้างมาดูกันเลย !!~

ใน PHP เราจะใช้เครื่องหมาย $ นำหน้าตัวแปรเสมอ เช่น

Code: Select all

$text="mindphp"; 
$i = 1;  
$j = 1.5; 
มาดูกันว่าตัวแปรแต่ละตัวแตกต่างกันยังไง
>> ตัวแปรใดที่มีข้อความอยู่ในเครื่องหมาย " " จะถูกกำหนดค่าใน data type ให้เป็น string (ข้อความ) ทันที
>> ตัวแปรที่เป็นค่าตัวเลขจะถูกกำหนดค่าใน data type เป็น int (เลขจำนวนเต็ม)
>> ตัวแปรที่มีเลขทศนิยมจะถูกกำหนดค่า data type ให้เป็น float (เลขทศนิยม)

Data Type ใน PHP มีอะไรบ้าง !!~
data type ใน php จะประกอบไปด้วย
:bomb: string คือข้อความที่อาจอยุ่ในเครื่อหมาย " " หรือ ' ' ก็ได้

Code: Select all

<?php
echo "Hello";
echo 'mindphp';
?>
:bomb: int คือเลขจำนวนเต็ม มีเฉพาะเลข 0-9 ห้ามมี comma(,)หรือเว้นวรรค ไม่มีจุดทศนิยม เป็นได้ทั้งค่า + และ - สามารถเขียนได้ทั้งเลขฐาน 8, 10 และ16
:bomb: float คือเลขทศนิยม
:bomb: boolean คือตัวแปรที่มีค่าเป็น true หรือ false ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไข
:bomb: array เป็นการเก็บข้อมูลหลายๆค่าไว้ในตัวแปรเดียว
:bomb: object การเก็บข้อมูลในแบบที่เป็น Object จะคล้ายๆกับ Array แต่การเรียกขอ้มูลจะไม่เหมือนกัน
ชนิดข้อมูลแบบ Object จะมีอยู่ 2 แบบใหญ่ๆคือ - Standard Class จะเป็น Class ที่ไม่ต้องทำการ Define

Code: Select all

$obj = new stdObject();
$obj->name = "Hello";
$obj->surname = "mindphp";
Predefined Class เป็น Class ที่ต้องทำการ Define ขึ้นมาก่อน

Code: Select all

class Pen {
  var $color;
  function Pen($color = "Red") {
    $this->color = $color;
  }
  function what_color() {
    return $this->color;
  }
}
:bomb: null เป็น Data Type ที่มีค่า NULL ได้เพียงค่าเดียว เป็น Data Type ที่บอกว่าตัวแปรยังไม่มีข้อมูล
>>ใช้สำหรับแยกระหว่าง Empty String และ Null ใน database
>>ใช้สำหรับ set ตัวแปรให้เป็นค่าว่าง

ตัวดำเนินการใน PHP มีอะไรบ้าง
Arithmetic operators
Assignment operators
Comparison operators
Increment/Decrement operators
Logical operators
String operators
Array operators

ศึกษาตัวดำเนินการเพิ่มเติมได้จากนี่ >>> https://th.wikibooks.org/wiki/%E0%B8%A0 ... 2%E0%B8%A3

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก https://th.wikibooks.org/wiki/%E0%B8%A0 ... .B8.9A_PHP

Return to “PHP Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 13 guests