ความหมายของฟังก์ชั่น PHP ที่ควรรู้จัก

PHP Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ php เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Ik Kat
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 291
Joined: 26/06/2017 2:32 pm

ความหมายของฟังก์ชั่น PHP ที่ควรรู้จัก

Post by Ik Kat »

String Function
ฟังก์ชั่น explode() ใช้ในการแปลงสตริงเป็นอาเรย์
ฟังก์ชั่น implode() ใช้ในการแปลงอาเรย์เป็นสตริง
ฟังก์ชั่น number_fotmat() ใช้ในการจัดรูปแบบตัวเลข
ฟังก์ชั่น str_repeat() ใช้ในการแสดงข้อความซ้ำ ตามจำนวนที่กำหนด
ฟังก์ชั่น substr() ใช้ตัดข้อความตามที่กำหนด
ฟังก์ชั่น strlen() ใช้ในการแสดงจำนวนตัวอักษร
ฟังก์ชั่น strpos() ใช้ในการค้นหาข้อความ

Date Time Function
ฟังก์ชั่น time() ใช้ในการแสดงเวลาปัจจุบัน
ฟังก์ชั่น date() ใช้ในการแสดงวันที่ตามรูปแบบที่กำหนด
ฟังก์ชั่น date_default_timezone_set() ใช้ในการตั้งค่าเวลาท้องถิ่น
ฟังก์ชั่น mktime() ใช้ในการสร้าง time stamp ตามค่าที่กำหนด
ฟังก์ชั่น strtotime() ใช้ในการสร้าง time stamp จากข้อความวันที่

Array Function
ฟังก์ชั่น count() ใช้ในการนับจำนวนค่าที่อยู่ในอาเรย์
ฟังก์ชั่น in_array() ใช้ในการตรวจสอบว่ามีค่าที่ต้องการอยู่ในอาเรย์หรือไม่
ฟังก์ชั่น array_unique() ใช้ในการเอาค่าซ้ำออกจากอาเรย์
ฟังก์ชั่น array_unshift() ใช้ในการเพิ่มค่าเข้าไปในอาเรย์ในตำแหน่งแรก
ฟังก์ชั่น array_push() ใช้ในการเพิ่มค่าเข้าไปในอาเรย์ในตำแหน่งสุดท้าย
ฟังก์ชั่น array_shift() ใช้ในการเอาค่าตำแหน่งแรกออกจากอาเรย์
ฟังก์ชั่น array_pop() ใช้ในการเอาค่าตำแหน่งสุดท้ายออกจากอาเรย์

File Function
ฟังก์ชั่น basename() ใช้ในการประกาศที่อยู่ของไฟล์
ฟังก์ชั่น copy() ใช้ในการคัดลอกไฟล์จากต้นทางไปยังที่อยู่ใหม่
ฟังก์ชั่น unlink() ใช้ในการการลบไฟล์
ฟังก์ชั่น file_existis() ใช้ในการเช็คไฟล์ว่ามีอยู่จริงหรือไม่
ฟังก์ชั่น file_get_contents() ใช้ในการอ่านไฟล์ออกมาเป็นสตริง
ฟังก์ชั่น file_put_contents() ใช้ในการเขียนสตริงลงบนไฟล์

Math Function
ฟังก์ชั่น max() , min() ใช้ในการเรียกค่าสูงสุกและต่ำสุด
ฟังก์ชั่น rand() ใช้ในการสุ่มค่า
ฟังก์ชั่น round() ใช้ในการปัดเศษตามจุดทศนิยม
ฟังก์ชั่น ceil() ใช้ในการปัดเศษขึ้นทั้งหมด
ฟังก์ชั่น floor() ใช้ในการปัดเศษลงทั้งหมด


VDO สอนเขียน PHP7
ที่มาของข้อมูล : รู้จักกับ Built-in functions
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “PHP Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests