วิธีการใช้งาน Math Function เบื้องต้น

PHP Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ php เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Ik Kat
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 291
Joined: 26/06/2017 2:32 pm

วิธีการใช้งาน Math Function เบื้องต้น

Post by Ik Kat »

วิธีการใช้งานฟังก์ชั่น max() เรียกค่าสูงสุด

Code: Select all

<?php
echo max(1,2,3,4,5,6,7,8,9,0);
?>
ผลลัพธ์ : 9 

Code: Select all

<?php
echo max(array(1,2,3,4,5,6,7,8,9,0));
?>
ผลลัพธ์ : 9 
วิธีการใช้งานฟังก์ชั่น min() เรียกค่าต่ำสุด

Code: Select all

<?php
echo min(1,2,3,4,5,6,7,8,9,0);
?>
ผลลัพธ์ : 0

Code: Select all

<?php
echo min(array(1,2,3,4,5,6,7,8,9,0));
?>
ผลลัพธ์ : 0
วิธีการใช้งานฟังก์ชั่น rand() การสุ่มค่า

Code: Select all

<?php
echo rand(10,99);
?>
ผลลัพธ์ครั้งที่ 1 :  68
ผลลัพธ์ครั้งที่ 1 :  89
วิธีการใช้งานฟังก์ชั่น round() ปัดเศษตามจุดทศนิยม

Code: Select all

<?php
echo round(11.30)."</br>";
echo round(11.60);
?>
ผลลัพธ์ : 
11
12
วิธีการใช้งานฟังก์ชั่น ceil() ปัดเศษขึ้นทั้งหมด

Code: Select all

<?php
echo ceil(11.20);
?>
ผลลัพธ์ : 12
วิธีการใช้งานฟังก์ชั่น floor() ปัดเศษลงทั้งหมด

Code: Select all

<?php
echo floor(11.60);
?>
ผลลัพธ์ : 11

VDO สอนเขียน PHP7
ที่มาของข้อมูล : ใช้งาน Built-in functions เกี่ยวกับ Math
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “PHP Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests