Page 1 of 1

Google Rich Snippet คืออะไร มีผลกับ Search engine อย่างไร

Posted: 13/08/2017 3:21 pm
by thatsawan
Google Rich Snippet คือชุดคำสั่งที่จะบอกให้ search engine รู้ว่าบทความในหน้าเว็บของเรานั้น คืออะไร เกี่ยวข้องกับอะไร ถ้าเป็นเว็บขายของก็ควรจะบอกถึงชื่อสินค้าคืออะไร ราคาเท่าไหร่ อีกทั้งยังจะช่วยเป็นผลดีกับ user ด้วย เพราะจะทำให้ User เข้าใจรายละเอียดเบื้องต้นของหน้านั้นๆ
2017-08-13_14-51-57.png
2017-08-13_14-51-57.png (140.91 KiB) Viewed 553 times
  • การแสดงผลแบบนี้เรียกว่า Google Rich Snippets

การตรวจดูว่าบทความที่เราเขียนมี structure data หรือไม่ทำง่ายนิดเดียว โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้
1. เข้าไปที่ https://search.google.com/structured-data/testing-tool
2. จากนั้นให้เราใส่ Url ของ Website ที่จะทำการตรวจสอบค่ะ
2017-08-13_14-58-19.png
2017-08-13_14-58-19.png (57.34 KiB) Viewed 553 times
ผลที่ได้
2017-08-13_15-00-26.png
2017-08-13_15-00-26.png (124.51 KiB) Viewed 553 times
จากตัวอย่างข้างต้นเราได้ทำการเขียน structure data ไว้ทำให้ตรวจสอบเเละพบข้อมูลของหน้า
2017-08-13_15-03-50.png
2017-08-13_15-03-50.png (190.63 KiB) Viewed 553 times


นอกจากนี้หากเราต้องการจะส่งข้อมูลหน้าเว็บของเราให้แสดงผลตามรูปแบบต่างๆ สามารถศึกษาได้จาก
https://developers.google.com/search/do ... readcrumbs


การสร้าง structure data ออกมาเราสามารถใช้เครื่องมือของ Google ช่วยสร้างได้ค่ะ ศึกษาได้จากบทความตัวอย่างการสร้าง structure data ด้วย Structured Data Markup Helper ข้อดีคือ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้อะไรมากก็สามารถทำได้ค่ะ

สรุปสั้นๆ คือ Google Rich Snippet รูปแบบที่แสดงผลในหน้า search ของ Google ส่วน structure data คือข้อมูลหรือข้อความต่างๆที่เราต้องการจะให้ Google แสดงผลออกมานั้นเองค่ะ

Re: Google Rich Snippet คืออะไร มีผลกับ Search engine อย่างไร

Posted: 14/08/2017 5:51 pm
by mindphp
เเนะนำการใช้งาน Structured Data Markup Helper โปรแกรมช่วยเสริม search engine
https://www.mindphp.com/forums/viewtopic ... 72&t=41894