การรับค่าเลขจากฟอร์ม (Form) ให้แสดงเฉพาะเลขคี่


PHP Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ php เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Post Reply
User avatar
pprn
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 565
Joined: 02/07/2018 10:45 am

การรับค่าเลขจากฟอร์ม (Form) ให้แสดงเฉพาะเลขคี่

Post by pprn » 06/07/2018 4:39 pm

 • ในที่นี้จะยกตัวอย่างการส่งข้อมูลจากฟอร์ม (form) แบบ GET ให้ข้อมูลที่รับมาจากฟอร์ม (Form) ให้รับเลขเข้ามาและคำนวณหาเฉพาะเลขคู่เท่านั้น
การส่งข้อมูลแบบ GET จะส่งข้อมูลแนบต่อท้าย URL ในแบบ Query String ทำให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นข้อมูลที่ส่งไปได้ เหมาะสำหรับการส่งข้อมูลสั้นๆ

ไม่เกิน 256 ตัว
 • โดยเราจะให้หน้า Index.html เป็นหน้าฟอร์ม Form รับค่าข้อมูลตัวเลขแบบ GET และให้หน้า odd.php เป็นหน้าคำนวณและแสดงตัวเลขที่รับเข้ามา
เฉพาะเลขคี่เท่านั้น

รูปแบบโค้ด หน้า Index.html
 • หน้า Form Index.html รับค่าตัวเลขแบบ GET
 • Code: Select all

  <html>
  <head>
  	<title>Show Odd Number</title>
  </head>
  <body>
  	<form action="odd.php" method="get">
  		Input Number: <input type="text" name="element_name">
  		<input type="submit" value="Show Result">
  	</form>
  
  </body>
  </html>

รูปแบบโค้ด หน้า odd.php
 • หน้า odd.php
 • Code: Select all

  <?php
  	$x = $_GET["element_name"];
  	$col = 1;
  
  	for($i=1; $i<=$x; $i++){
  
  		if ($i % 2) {
  			echo "$i ";
  
  			if($col % 5 <> 0){
  				
  				$col++;
  			}
  			else{
  				echo "<br>";
  				$col=1;
  			}
  					
  		}
  	}
  	
  ?>
 • อธิบายโค้ด
  • - $x = $_GET["element_name"]; ให้ตัวแปร x มีค่าเท่ากับ ค่าที่รับเข้ามาจาก method get
   - $col = 1 คือ ตัวแปรสมมติขึ้นมา
   - for($i=1; $i<=$x; $i++) วิ่ง for loop ตัวแปร i ตั้งแต่ 1 ถึง ค่าที่รับเข้ามา
   - if ($i % 2) echo "$i " คือ ถ้าตัวแปร i ที่รับเข้ามาไม่สามารถหาร 2 แล้วไม่ลงตัว (หาร 2 แล้วเหลือเศษ) ให้พิมพ์ค่า i ออกมา ทุกตัว
   - if($col % 5 <> 0) $col++; คือ นับว่าในบรรทัดนั้นมีค่าเยอะกว่า 5 หรือยัง ถ้ามากกว่าให้ขึ้นบรรทัดใหม่
ผลลัพธ์

[list]หน้า Form Index.html รับค่าตัวเลขแบบ GET[/list]
  • การรับค่าเลขจากฟอร์ม (Form) ให้แสดงเฉพาะเลขคี่ index odd.JPG
   หน้า Index.html
   index odd.JPG (11.89 KiB) Viewed 1081 times
[list]หน้า odd.php [/list]
  • การรับค่าเลขจากฟอร์ม (Form) ให้แสดงเฉพาะเลขคี่ odd.JPG
   หน้าแสดงค่าเลขที่รับเข้ามา
   odd.JPG (15.91 KiB) Viewed 1081 times
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_____________________________________________________________________________________________
บทความนี้เเป็นบทความที่จัดทำขึ้นเพื่อเนะนำเครื่องมือช่วยสำหรับนักพัฒนา PHP ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานในการพัฒนา PHP OOP ต่อไป เเละขอเเนะนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโดยสามารถศึกษาได้จากบทเรียน PHP ได้ที่นี่ เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ค่ะ
_____________________________________________________________________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Post Reply

Return to “PHP Knowledge”

Users browsing this forum: facebook.com [Crawler] and 5 guests