วิธีการ export ข้อมูล จากฐาน้อมูล โดยใช้ php ออกไปเป็น excel

PHP Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ php เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Ittichai_chupol
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 2957
Joined: 19/09/2018 10:33 am

วิธีการ export ข้อมูล จากฐาน้อมูล โดยใช้ php ออกไปเป็น excel

Postby Ittichai_chupol » 07/11/2018 6:01 pm

สำหรับใครที่กำลังศึกษา พัฒนาระบบ หรือโปรแกรมโดย ใช้ภาษา php ในการเขียนนั้น แล้วมีต้องการที่จะส่งข้อมูลโดยการ export ข้อมูลจากฐานฐานข้อมูลออกมาให้ เป้นไฟล์ในรูปแบบของ excel โดยที่ไม่จำเป็นต้องพึงพาใช้ librari หรือการ import ไฟล์อื่นๆ มาใช้เขียน ผมมีตัวอย่างโคด มาเสนอเพื่อช่วยในการเขียนเเบบง่ายๆ สั่นๆ ดังนี้

ตัวอย่างการเขียนโคด

Code: Select all


<?php
$connection = mysql_connect("localhost", "root", "รหัสผ่าน") or die("เชื่อมต่อฐานข้อมูลไม่ได้") ;
mysql_select_db("ชื่อฐานข้อมูล") or die("ไม่สามารถเลือกฐานข้อมูลได้");
$q = " คำสั่งสำหรับ ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล ";


//echo $action;
$qr = mysql_query($q);
$row_num = mysql_num_rows($qr);
$col_arr = array("username");
$col_num = count($col_arr);
header("Pragma: public");
header("Expires: 0");
header("Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0");
header("Content-Type: application/force-download");
header("Content-Type: application/octet-stream");
header("Content-Type: application/download");

header("Content-Disposition: attachment;filename=data.xls "); //กำหนดชือไฟล์ที่ดาวน์โหลด
?>
<?php echo '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>'; ?>  //กำหนดภาษา

<?php echo'<?mso-application progid="Excel.Sheet"?>'; ?>

<Workbook xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"
          xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
          xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel"
          xmlns:ss="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"
          xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
    <Styles>
        <Style ss:ID="Default" ss:Name="Normal">
            <Alignment ss:Vertical="Bottom"/>
            <Borders/>
            <Font x:CharSet="222"/>
            <Interior/>
            <NumberFormat/>
            <Protection/>
        </Style>
    </Styles>
    <Worksheet ss:Name="ข้อมูลจังหวัดในประเทศไทย">  //ชื่อหัวข้อ ไฟล์
        <Table ss:ExpandedColumnCount="<?= $col_num ?>" ss:ExpandedRowCount="<?= $row_num + 1 ?>" x:FullColumns="1"  x:FullRows="1">
            <Row>
            //กำหนดชื่อ คอลลัม
                <?php foreach ($col_arr as $key => $value) { ?>
                    <Cell><Data ss:Type="String">ชื่อหัวข้อ</Data></Cell>
             
                <?php } ?>   
            </Row>
            <?php
            while ($rs = mysql_fetch_array($qr)) { //ดึงข้อมูลมาแสดง
                ?>   
                <Row>
                    <Cell><Data ss:Type="String">ข้อมูลที่ต้องการแสดง</Data></Cell>
             
                </Row>
            <?php } ?>     
        </Table>
        <WorksheetOptions xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:excel">
            <Selected/>
            <ProtectObjects>False</ProtectObjects>
            <ProtectScenarios>False</ProtectScenarios>
        </WorksheetOptions>
    </Worksheet>
</Workbook>Return to “PHP Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 22 guests