การใช้ operator ในการกำหนดเงื่อนไขใน php

PHP Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ php เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

จันนุสรณ์ ดีแก่
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1478
Joined: 15/11/2018 10:01 am

การใช้ operator ในการกำหนดเงื่อนไขใน php

Postby จันนุสรณ์ ดีแก่ » 17/11/2018 11:11 am

การใช้ operator ในการกำหนดเงื่อนไข
ในกระทู้นี่จะยกตัวอย่างการเช็คค่าตัวแปรว่าค่าใดมีค่ามากกว่ากันเช่น ถ้า A >B ให้แสดงข้อความผลลัพธ์ว่า True แต่ถ้า A < B จะแสดงว่า False

Screenshot (47).png
Screenshot (47).png (13.8 KiB) Viewed 1687 times


Code: Select all

<?php
    $a=6; // กำหนดให้ a มีค่าเท่ากับ 6
    $b=3;// กำหนดให้ b มีค่าเท่ากับ 3
    if($a > $b){//ถ้า a มีค่า >  b
     
        echo "True"; // ให้แสดงผลลัพธ์ว่า True
    }
    else { //แต่ถ้าไม่ใช่ให้คำเงื่อนไขต่อไป
        echo "False";// ถ้าไม่ใช้ใช้เงื่อนไข False
    }เมื่อลองรันโปรแกรมจะได้ดังรูป

Screenshot (48).png
Screenshot (48).png (5.92 KiB) Viewed 1687 times


สรุปคือ ทั้งนี้แล้ว เราก็แค่เปลี่ยนเครื่องหมายแล้วผลลัพธ์การแสดงค่าก็จะแตกต่างกัน ดังตัวอย่างด้านล่าง


Screenshot (50).png


และสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากhttps://www.youtube.com/watch?v=8wRfAeXIhBc&t=477s

Return to “PHP Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 12 guests