วิธีการ export ข้อมูล จากไฟล์ phpbb ไปเป้น CSV

PHP Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ php เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Ittichai_chupol
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 5410
Joined: 19/09/2018 10:33 am

วิธีการ export ข้อมูล จากไฟล์ phpbb ไปเป้น CSV

Post by Ittichai_chupol »

สำหรับใครที่กำลังศึกษา พัฒนาระบบ หรือโปรแกรมโดย ใช้ภาษา php ในการเขียนนั้น แล้วมีต้องการที่จะส่งข้อมูลโดยการ export ข้อมูลจากฐานฐานข้อมูลออกมาให้ เป้นไฟล์ในรูปแบบของ CSV โดยที่ไม่จำเป็นต้องพึงพาใช้ librari หรือการ import ไฟล์อื่นๆ มาใช้เขียน ผมมีตัวอย่างโคด มาเสนอเพื่อช่วยในการเขียนเเบบง่ายๆ สั่นๆ ดังนี้

ตัวอย่างอย่างโคด การเขียน expost php to CSV

Code: Select all //ส่วนเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูล
          $sql_array = array('SELECT' => 'm.id,t.topic_title , p.post_subject,u.username , m.like_time ,m.staus_like ',
          'FROM' => array(
            $table_prefix . 'm_like0' => 'm',
          ),
          'LEFT_JOIN' => array(
            array(
              'FROM' => array(USERS_TABLE => 'u'),
              'ON' => ' m.user_id = u.user_id',
            ),
            array(
              'FROM' => array(POSTS_TABLE => 'p'),
              'ON' => ' m.post_id = p.post_id',
            ),
            array(
              'FROM' => array(TOPICS_TABLE => 't'),
              'ON' => ' m.topic_id = t.topic_id',
            )
          ),
        );
        $sql = $db->sql_build_query('SELECT', $sql_array); //แปลข้อมูล Array มาเป็น SQl ปกติ
        
        
        $result = $db->sql_query($sql); 
        $csv_data = ''; กำหนดตัวแปรเก็บข้อมูล
        $filename = $phpbb_root_path . '/store/ExportLike' . '.csv'; // กำหนดชื่อไฟล์
        $fp = fopen($filename, 'w');


        while ($row = $db->sql_fetchrow($result)) {
          $csv_data .= $row['topic_title'] . ' , ' . $row['post_subject'] . ' , ' . $row['username'] . ' , '
              . ' ' . $user->format_date($row['like_time']) . ' ,  ' . $row['staus_like'] . '' . "\r";
        } //แสดงข้อมูล จากฐานข้อมูล
        fwrite($fp, $csv_data);
        fclose($fp);
        
        // Download the file
        header('Content-type: application/force-download');
        header('Content-Transfer-Encoding: Binary');
        header('Content-length: ' . filesize($filename));
        header("Content-disposition: attachment; filename=\"" . basename($filename) . "\"");
        readfile($filename);
        // Delete the file
        unlink($filename);
        exit;


ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดี
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “PHP Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 9 guests