คำสั่ง Loop ภาษา php

PHP Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ php เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

abdkode
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 362
Joined: 07/01/2019 9:56 am

คำสั่ง Loop ภาษา php

Post by abdkode »

คำสั่ง while loop
คำสั่ง While loop คือคำสั่งวนซ้ำที่พื้นฐานที่สุดในภาษา PHP มันใช้สำหรับควบคุมการทำงานของโปรแกรมให้ทำงานซ้ำๆ ภายใต้เงือนไขที่กำหนด ในการทำงานของคำสั่งนี้ จะทำงานในขณะที่เงื่อนไขเป็นจริง ซึ่งคำสั่งภายในบล็อคของ While loop ที่อาจจะประกอบไปด้วยหนึ่งหรือหลายคำสั่งก็ได้ มาดูตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง While loop ในภาษา PHP

Code: Select all

<?php

$i = 1;

while ($i <= 5) {
  echo "$i\n";
  $i++;
}

?>
1
2
3
4
5
คำสั่ง do while loop
คำสั่ง Do while loop นั้นมีการทำงานคล้ายกับคำสั่ง While loop แต่สิ่งที่แตกต่างคือในคำสั่ง Do while loop จะทำงานภายใน Loop ก่อนอย่างน้อยหนึ่งรอบและตรวจสอบเงือนไขในภายหลัง

Code: Select all

<?php

do {
  $number = rand(0, 5);
  echo "Rand num $number\n";
} while ($number != 0);

?>
ในตัวอย่าง เป็นการใช้คำสั่ง Do while loop เพื่อสุ่มตัวเลขระหว่าง 0 - 5 และโปรแกรมจะทำงานใน Loop ในขณะที่ค่าที่สุ่มได้ไม่ใช่ 0 ในเงื่อนไข $number != 0 ถ้าผลลัพธื=0 จะออกจาก loopทันที
ผลลัพธ์
Rand num 3
Rand num 2
Rand num 4
Rand num 1
Rand num 0
คำสั่ง for loop
คำสั่ง For loop คือคำสั่งวนซ้ำที่มีการทำงานในจำนวนรอบที่แน่นอน ซึ่งสามารถกำหนดค่าเริ่มต้น เงื่อนไข และการเปลี่ยนแปลงไว้ที่เดียวกันในตอนต้นของ Loop ทำให้การเขียนโปรแกรมสั้นและกระทัดรัดขึ้น ตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง For loop ในภาษา PHP

Code: Select all

<?php 
for ($x = 0; $x <= 5; $x++) {
  echo "The number is: $x <br>";
} 
?>
ผลลัพธ์
The number is: 0
The number is: 1
The number is: 2
The number is: 3
The number is: 4
The number is: 5
คำสั่ง foreach loop
คำสั่ง Foreach loop ถูกออกแบบมาให้ใช้งานกับอาเรย์ มันใช้สำหรับวนอ่านค่าในอาเรย์โดยจะเริ่มจากสมาชิกตัวแรกจนถึงสมาชิกตัวสุดท้าย ซึ่งตัวอย่างการใช้งาน Foreach ในภาษา PHP ดังนี้

Code: Select all

<?php
foreach (array(1, 2, 3, 4) as &$value) {
	echo $value."<br>";
}
?>
ซึ่งมีผลลัพธ์ดังนี้
1
2
3
4
ในบทความนี้ เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำสั่งวนซ้ำ(loop)ในภาษา PHP
ซึ่งเป็นคำสั่งที่ทำให้เราสามารถควบคุมการทำงานของโปรแกรมที่ซับซ้อนและจัดระเบียบได้ดียิ่งขึ้น

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ : PHP Programming
-ศึกษาความรู้เกี่ยวกับ PHP
-ถามตอบเกี่ยวกับ PHP
-บทเรียน php พื้นฐาน
-บทเรียน PHP OOP
-บทเรียน HTML
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “PHP Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests