การสร้าง pagination(แบ่งหน้า)แสดงตารางข้อมูล

PHP Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ php เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

abdkode
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 362
Joined: 07/01/2019 9:56 am

การสร้าง pagination(แบ่งหน้า)แสดงตารางข้อมูล

Post by abdkode »

ใน php มีวิธีการสร้าง ตารางวแสดงข้อมูลในรูปแบบแบ่งหน้าได้ ซึ่งเราสามารถกำหนดได้ว่าจะแบ่งกี่แถวเพื่อให้แสดงแต่ละหน้าครับ
การแสดงข้อมูลแบบแบ่งนี้เรียกว่า Pagination นอกจากนั้นยังสามารถแสดงหมายเลขเพื่อให้ผู้ใช้เลือกกดเพื่อเปิดลำดับหน้าที่ต้องการได้
ในการสร้างตารางในรูปแบบนี้ เราจำเป็นต้องมีไฟล์ "Pagination.class.php"

สำหรับวิธีการทำนั้น เราต้องนำเข้าไฟล์"Pagination.class.php" ก่อน สามารถดูตัวอย่างโค้ดได้ดังนี้

Code: Select all

<?php
  include 'Pagination.class.php';
  $page = 1;
  if (isset($_GET['page'])) {
    $page = $_GET['page'];
  }
  $row = 10;

  $totaldata_query="SELECT * FROM your_table";
  $resultdata=mysqli_query($conn,$totaldata_query)or die("Query failed");
  $total_data= mysqli_num_rows($resultdata);
  $total_page = ceil($total_data/$row);
  if ($page>=$total_page) {
    $page=$total_page;
  }
  if($page<=0){
    $page=1;
  }
  $start = ($page - 1) * $row;
  $Pagination = new Pagination($page, $total_data);
  $Pagination->parse();
?>
โด้ดด้านบนนี้จะเป็นการสร้างตัวแปรต่างๆที่สำคัญโดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลมาดำเนินการ เช่น
 • $page = หน้าปัจจุบัน
 • $total_data = จำนวนข้อมูลทั้งหมด
 • $total_page = จำนวนหน้าทั้งหมดเมื่อเอาข้อมูลทั้งหมดมาหารแล้ว
 • $start = จุดเริ่มต้นข้อมูล
สำหรับการสร้างตารางนั้น สามารถใช้โค้ดตัวอย่างดังนี้

Code: Select all

<table class="table" style="width:100%">
  <thead>
    <!-- ส่วนของ thead -->
  </thead>
  <tbody>
  <?php
    $sql = "SELECT * FROM your_table ORDER BY id DESC LIMIT $start,$row";
    $result=mysqli_query($conn,$sql)or die("Query failed");
    if(mysqli_num_rows($result)>0){
      while($datarow=mysqli_fetch_assoc($result)){
        echo '<tr>';

        //echo table data

        echo '</tr>';
      }
    }
    ?>
  </tbody>
</table>
และในส่วนของการแสดงลำดับหมายเลขหน้า ดังนี้

Code: Select all

 
 <div class="row">
   <div class="col-md-12">
      <div class="text-center">
        <nav aria-label="Page navigation">
          <?php
           echo $Pagination->parse();
           ?> 
         </nav>
      </div>
   </div>
</div>
 <p class="text-center">ทั้งหมด <?php echo $total_data;?> รายการ</p>
ผลลัพธ์จะได้ดังอย่างนี้ครับ
pagination.png
pagination.png (111.76 KiB) Viewed 1927 times
การแสดงข้อมูลแบบนี้มีข้อดี เช่น โหลดข้อมูลบางส่วนเฉพาะที่จะแสดงเท่านั้น ซึ่งคล้ายกับDatatableของ javascript แต่นั้นจะโหลดข้อมูลทั้งหมดมาแล้วๆ นอกจากนั้นยังสามารถช่วยให้แสดงข้อมูลเป็นสัดส่วนไม่เยอะจนเกินไป เพื่อลดความสับสนของผู้ใช้เป็นต้น


ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ : PHP Programming
-ศึกษาความรู้เกี่ยวกับ PHP
-ถามตอบเกี่ยวกับ PHP
-บทเรียน php พื้นฐาน
-บทเรียน PHP OOP
-บทเรียน HTML
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “PHP Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 14 guests