วิธีการเรียกใช้ SQL เพื่อสำหรับบันทึกข้อมูล ในตอนติดตั้ง Extension phpbb

PHP Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ php เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Ittichai_chupol
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 4504
Joined: 19/09/2018 10:33 am

วิธีการเรียกใช้ SQL เพื่อสำหรับบันทึกข้อมูล ในตอนติดตั้ง Extension phpbb

Post by Ittichai_chupol » 21/03/2019 1:58 pm

เว็บบอร์ด phpbb นั้นเป็บเว็บบอร์ดที่มี cod และ ฟั่งชั่น ตางๆ ที่สนับสนุนการใช้งาน ในส่วนต่างๆของเว็บ มาให้เป้นพื้นฐาน ตั้งแต่แรกติดตั้งอยู่ นั้นจึงทำให้ผุ้พัฒนา ไม่ต้องเสียเวลากับการที่จะต้องสร้าง ส่วนต่างขึ้นมาเองทั้งหมด เพียงแค่ปรับปรุง หรือ เสริมเพียงเเค่บางส่วนเข้าไปเท่านั้น ก็ทำให้เว็บบอร์ด สามารถทำงาน ตามที่เราต้องการ โดยวิธีการที่เราจะทำให้เว็บบอร์ด phpbb สามารถทำในส่วนที่ไม่ได้มีมากับตอนติดตั้งครั่งแรกนั้น คือการส่ร้าง ส่วนขยาย(Extension)

ส่วนขยาย(Extension) จะทำให้ เว็บบอร์ด phpbb มีประสิทธิภาพ การทำงานที่ดีขึ้น โดยสามารถ ปรับเพิ่มเพิ่มแก้ไข้ ในส่วนต่างๆของ เว็บบอร์ด phpbb ได้ตามอิสระ ซึ่งในขั้นตอนพัฒนา ไม่จำเป้นที่จะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยว Code เดิมที่มีอยู่(แต่อาจจะมีบางครั่งที่ต้องเข้าไปแก้ไข้ เพิ่มเติม) นั้นก็ช่วยเราไม่ต้องกังวลกับการผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะหาก Code ของ เว็บบอร์ด phpbb เกิดความผิดพลาดก้อาจจะกระทบต่อการทำงานส่วนอื่นๆ ด้วย โดยการสร้าง Extension นั้นก็มีวิธีการพัฒนาที่ไม่ซับซ่อนมาก เพียงแต่จะมีเพียงการทำงานที่จะต้องเป็นไปตามที่เราต้องการเท่านั้น ที่จะยากนิดหน่อย

โดยการที่เราจะใช้งาน Extension ได้นั้น เราก็จะต้องสร้าง Extension ที่เราเราต้องการขึ้นมาก่อน แล้ว ก็จะต้องการติดตั้ง เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้งานใน phpbb ต่อไป โดยการที่เราจะทราบว่า ฎExtension นี้ติดตั้งได้จริงแล้วสามารถนำมาใช้งานได้นั้น ก็คือ จะต้องมีการกำหนด confix เพื่อใช้สำหรับการเปิด - ปิด ทำงาน แล้วในในติดตั้งค่า confix นี้ เรายังที่จะสามารถ ที่จะทำการเรียกใช้งาน SQL เพื่อที่จะทำการ เรียกข้อมูลบางอย่างที่เราต้องการออกมาได้ด้วย โดยวิธีการเีขียนโคด ประมาณ ดังต่อไปนี้

Code: Select all


  public function sql_update() {
    $sql_ary = array(
      'style_name' => 'thaivi_medium_sized',
    );

    $sq = 'SELECT style_id 
    FROM ' . STYLES_TABLE . ' 
    WHERE ' . $this->db->sql_build_array('SELECT', $sql_ary);
    $res = $this->db->sql_query($sq);
    $row = $this->db->sql_fetchrow($res);
    $sql_arr = array(
      'user_style' => $row['style_id'],
    );

    $sql = 'UPDATE ' . USERS_TABLE . ' SET ' . $this->db->sql_build_array('UPDATE', $sql_arr);
    $this->db->sql_query($sql);
  }

私を傷つけるすべてが終了します。

Return to “PHP Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 22 guests