ลองใช้งาน LINE Notify ด้วย PHP

PHP Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ php เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
chatee supasand
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1666
Joined: 04/06/2019 10:06 am

ลองใช้งาน LINE Notify ด้วย PHP

Post by chatee supasand »

:idea: บางคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่า LINE Notify คืออะไร แต่อาจยังไม่รู้ว่าใช้งานยังไง หรือใช้งานกับอะไรได้บ้าง 8O 8O
วันนี้เรามาลองใช้งาน LINE Notify ร่วมกับโค้ด PHP
เพื่องใช้ในการส่งข้อความแจ้งเตือนต่าง ๆ ลองมาดูกันว่า จะสามารถใช้งานผ่าน PHP ได้อย่างไร :?: :?:

:arrow: :baa: ขั้นตอนการใช้งาน Line notify ด้วย PHP

:icon_plusone: อยากแรก ต้องทำการขอ Token ของ Line notify

ก่อนอื่นเลยต้องไป https://notify-bot.line.me/th/ เสียก่อน แล้วล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วย Account Line

แล้วกดเลือกเมนู หน้าของฉัน
LN-1.jpg
LN-1.jpg (49.75 KiB) Viewed 1163 times
เลื่อนลงมาในส่วนของ ออก Access Token (สำหรับผู้พัฒนา)
กดปุ่มออก Token
LN-2.jpg
LN-2.jpg (51.79 KiB) Viewed 1163 times
จะได้ Token ออกมาตามภาพ
LN-3.jpg
LN-3.jpg (59.51 KiB) Viewed 1163 times
*ควรคัดลอก Token เอาไว้ด้วย เพราะการออก Token จะออกได้แค่ครั้งเดียว ถ้าไม่มีโค้ดหรือลืมรหัส จะต้องขอ Token ใหม่เท่านั้น


เมื่อ Token มาแล้วต่อไปจะเป็นส่วนของ Code กันบ้าง

Code: Select all

<?php
    $token = ""; // ใส่โทเคน
    $str = ''; // ใส่ข้อความที่ต้องการ
    $curl = curl_init();
    curl_setopt_array($curl, array(
        CURLOPT_URL => "https://notify-api.line.me/api/notify",
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_ENCODING => "",
        CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
        CURLOPT_TIMEOUT => 30,
        CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
        CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST",
        CURLOPT_POSTFIELDS => "message=".$str,
        CURLOPT_HTTPHEADER => array(
        "Authorization: Bearer ".$token,
        "Cache-Control: no-cache",
        "Content-type: application/x-www-form-urlencoded"
        ),
        ));
        $response = curl_exec($curl);
        $err = curl_error($curl);
        curl_close($curl);
?>
LN-4.jpg
LN-4.jpg (102.52 KiB) Viewed 1163 times
เมื่อใช้งาน หากส่งสำเร็จ จะแสดงผลออกมาดังภาพ
LN-5.png
LN-5.png (16.83 KiB) Viewed 1165 times
หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับ :-D :-D
:idea: :arrow: เพิ่มเติมข้อมลได้ที่..https://notify-bot.line.me/th/
Image

Return to “PHP Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests