Page 1 of 1

วิธีการใช้ loop for แสดงข้อมูลที่อยู่ในอาเรย์ออกมาทั้งหมดออกให้ได้เห็นกัน

Posted: 21/06/2019 6:34 pm
by jamepiyawat
สำหรับนักศึกษาภาษา php บางครั้งเราคงมีค่าอาเรย์หลาย ๆ ค่าแต่จะทำยังไงให้เราสามารถแสดงอาเรย์ออกมาได้หลาย ๆ ตัวในที่เดียวกันแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วยวันนี้เรามีการทำ loop for มานำเสนอกันเป็นวิธีที่น่าสนใจมากเลยเพราะว่าอาเรย์จะมีกี่ค่าข้างในก็ได้ก็สามารถเอาออกมาแสดงได้ทั้งหมดอยู่ดีจะเป็นอย่างไรลองไปดูกันเลย

Code: Select all

$numbers = [10, 20, 30, 40, 50];
for ($i = 0; $i < count($numbers); $i++ ) {
$a = $numbers[$i];
echo $a," ";
  }
ผลที่ได้

Code: Select all

10 20 30 40 50
จาก code จะเห็นได้ว่าตัวแปล $i นั้นจะมีค่าเป็น 0 ก็เท่ากับว่าเราได้เรียกใช้อาเรย์ตัวแรกไปแล้วจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของคำสั่ง < count($numbers) เพื่อหาขนาดของจำนวนแถวของอาเรย์และ loop นี้ก็จะวันไปจนถึงตัวแปลสุดท้ายหลังจากนั้นเราก็ให้มันแสดงผลออกมา

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
อาเรย์คืออะไร
วิธีการดูประเภทของข้อมูลแต่ละชั้น
VDO สอน php เรื่อง Array พื้นฐาน
VDO สอน array 2 มิติ การสร้างตัวแปล Array 2 มิติ ทำความเข้าใจเรื่อง อาเรย์