โค๊ดตัวอย่าง วิธีแปลงตัวเลขเป็นคำอ่านค่าเงินแบบภาษาอังกฤษ โค๊ด PHP

PHP Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ php เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Patipat
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 996
Joined: 10/06/2019 10:12 am

โค๊ดตัวอย่าง วิธีแปลงตัวเลขเป็นคำอ่านค่าเงินแบบภาษาอังกฤษ โค๊ด PHP

Post by Patipat »

ในการแปลงภาษาคำอ่านตัวเลขจำนวนเงินถ้าใครอยากทราบก็ต้องเข้า Google แปลภาษา แต่ครั้งนี้เราจะมาทำ กัน อย่างง่ายๆ เลยครับทำในภาษา PHP แสดงบนเว็บไซต์ครับ โค๊ดในการแปลงนี้อาจจะนำไปประยุกต์ใช้ได้ครับผมจะเป็นการ ฟิกค่าไว้เพื่อ ดูว่าจะแปลงไปตามที่เราฟิกไว้หรือไม่ สามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PHP ได้ ที่นี่

ขั้นแรก ให้สร้างมา 1 ไฟล์นะครับ index.php ก็ได้ครับ แล้วนำโค๊ดไปวางครับ


Code: Select all

<?php

 $number = 45604.34;  //เลขที่ต้องการจะแปลง

 class Currency {
  public function bahtEng($thb) {
   list($thb, $ths) = explode('.', $thb);
   $ths = substr($ths.'00', 0, 2);
   $thb = Currency::engFormat(intval($thb)).' Baht';
   if (intval($ths) > 0) {
    $thb .= ' '.Currency::engFormat(intval($ths)).' Satang';
   }
   return $thb;
  }
\
  
  // ตัวเลขเป็นตัวหนังสือ (eng)
  private function engFormat($number) {
   //list($thb, $ths) = explode('.', $thb);
  
  // $ths = substr($ths.'00', 0, 2);
   $max_size = pow(10, 18);
   if (!$number)
    return "zero";
   if (is_int($number) && $number < abs($max_size)) {
    switch ($number) {
     case $number < 0:
      $prefix = "negative";
      $suffix = Currency::engFormat(-1 * $number);
      $string = $prefix." ".$suffix;
      break;
     case 1:
      $string = "one";
      break;
     case 2:
      $string = "two";
      break;
     case 3:
      $string = "three";
      break;
     case 4:
      $string = "four";
      break;
     case 5:
      $string = "five";
      break;
     case 6:
      $string = "six";
      break;
     case 7:
      $string = "seven";
      break;
     case 8:
      $string = "eight";
      break;
     case 9:
      $string = "nine";
      break;
     case 10:
      $string = "ten";
      break;
     case 11:
      $string = "eleven";
      break;
     case 12:
      $string = "twelve";
      break;
     case 13:
      $string = "thirteen";
      break;
     case 15:
      $string = "fifteen";
      break;
     case $number < 20:
      $string = Currency::engFormat($number % 10);
      if ($number == 18) {
       $suffix = "een";
      } else {
       $suffix = "teen";
      }
      $string .= $suffix;
      break;
     case 20:
      $string = "twenty";
      break;
     case 30:
      $string = "thirty";
      break;
     case 40:
      $string = "forty";
      break;
     case 50:
      $string = "fifty";
      break;
     case 60:
      $string = "sixty";
      break;
     case 70:
      $string = "seventy";
      break;
     case 80:
      $string = "eighty";
      break;
     case 90:
      $string = "ninety";
      break;
     case $number < 100:
      $prefix = Currency::engFormat($number - $number % 10);
      $suffix = Currency::engFormat($number % 10);
      $string = $prefix."-".$suffix;
      break;
     case $number < pow(10, 3):
      $prefix = Currency::engFormat(intval(floor($number / pow(10, 2))))." hundred";
      if ($number % pow(10, 2))
       $suffix = " ".Currency::engFormat($number % pow(10, 2));
      $string = $prefix.$suffix;
      break;
     case $number < pow(10, 6):
      $prefix = Currency::engFormat(intval(floor($number / pow(10, 3))))." thousand";
      if ($number % pow(10, 3))
       $suffix = Currency::engFormat($number % pow(10, 3));
      $string = $prefix." ".$suffix;
      break;
     case $number < pow(10, 9):
      $prefix = Currency::engFormat(intval(floor($number / pow(10, 6))))." million";
      if ($number % pow(10, 6))
       $suffix = Currency::engFormat($number % pow(10, 6));
      $string = $prefix." ".$suffix;
      break;
     case $number < pow(10, 12):
      $prefix = Currency::engFormat(intval(floor($number / pow(10, 9))))." billion";
      if ($number % pow(10, 9))
       $suffix = Currency::engFormat($number % pow(10, 9));
      $string = $prefix." ".$suffix;
      break;
     case $number < pow(10, 15):
      $prefix = Currency::engFormat(intval(floor($number / pow(10, 12))))." trillion";
      if ($number % pow(10, 12))
       $suffix = Currency::engFormat($number % pow(10, 12));
      $string = $prefix." ".$suffix;
      break;
     case $number < pow(10, 18):
      $prefix = Currency::engFormat(intval(floor($number / pow(10, 15))))." quadrillion";
      if ($number % pow(10, 15))
       $suffix = Currency::engFormat($number % pow(10, 15));
      $string = $prefix." ".$suffix;
      break;
    }
   }
   return $string;
  }
 }


 
 echo Currency::bahtEng($number); // three thousand Baht and fifty Satang 


?>
 $number = 45604.34; คือค่าที่ตั้งไว้ครับ อย่างเช่นเราต้องการจะเปลี่ยนข้อมูลเลข ก็ให้แก้ไข หรือ สามารถนำไปประยุกต์ได้คือ ให้สร้างฟอร์มมาแล้วก็ กด submit ข้อมูลให้แปลงเป็นคำอ่านภาษาอังกฤษครับ

ผลลัพธ์ก็จะได้
Selection_999(110).png
Selection_999(110).png (9.12 KiB) Viewed 266 times
Kor ma di kub. :)
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “PHP Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: facebook.com [Crawler] and 9 guests