Page 1 of 1

ฟังก์ชัน รับขนาดของภาพ PHP

Posted: 02/07/2019 6:52 pm
by Patipat
ในบางครั้งเราอาจจะเปิดไฟล์รูปที่มีนาดใหญ่ เวลาเปิดบนเว็บไซต์ก็จะใหญ่เกินกำหนดทำให้ หน้าเว็บเพจมีตำแหน่งของข้อมูลที่ไม่ตรงตามต้องการ อาจจะเป็นเหตุมาจากขนาดของภาพ และ เรามีฟังก์ชันในการ รับขนาดรูปภาพทำให้เรา สามารถแปลงขนาดของรูปภาพได้ตรงตามภาพขนาดจริงฟังก์ชั่นนี้รับชื่อไฟล์เป็นพารามิเตอร์และกำหนดขนาดของภาพส่งภาพคืนด้วย เป็นความสูง / ความกว้าง เป็นฟังก์ชันที่สำคัญตัวนึงเลยทีเดียว ที่บางโปรเจคต้องใช้

อย่างเช่น เราจะดูค่าขนาดของรูปภาพ ให้เรา เรียกดูข้อมูลของรูปภาพโดยใช้ คำสั่ง

Code: Select all

<?php 
$image_info = getimagesize("test.png"); 
print_r($image_info); 
?> 
ผลลัพธ์จากการ print_r

Code: Select all

Array ( [0] => 600 
        [1] => 200 
        [2] => 3 
        [3] => width="600" height="200" 
        [bits] => 8 
        [mime] => image/png )

ถ้าเราจะนำไปประยุกต์นำค่ามาแสดงทำได้โดยดังนี้
<?php

Code: Select all


list($width, $height, $type, $attr) = getimagesize("test.png"); 
echo "Width  : " . $width . "<br>"; 
echo "Height  : " . $height . "<br>"; 
echo "Image type :" . $type . "<br>"; 
echo "Image attribute :" .$attr; 
?>
ค่าที่ได้จากรูป ก็คือ เราสามารถนำไปใช้ได้โดย ทำขนาดภาพตามของจริง สามารถสร้างภาพให้มีขนาดเท่ากับต้นฉบับได้

Re: ฟังก์ชัน รับขนาดของภาพ PHP

Posted: 02/07/2019 6:59 pm
by mindphp
ฟังก์ชั่นนี้ มีแนะนำไว้แล้วที่นี่
https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8 ... esize.html

Re: ฟังก์ชัน รับขนาดของภาพ PHP

Posted: 02/07/2019 7:04 pm
by Patipat
รับทราบครับเดี๋ยวเขียนใหม่ครับผม