Page 1 of 1

ฟังก์ชัน usleep()

Posted: 02/07/2019 8:12 pm
by Patipat
ฟังก์ชัน usleep() คือ จำนวนเวลาที่หยุดการทำงาน สมมติว่า เราประกาศตัวแปร์ DATE TIME ให้ทำงาน แล้วมีฟังก์ชัน usleep มาใช้งาน ช่วยทำการแบ่งเวลาให้เรา ในช่วงเวลานึง
หน่วยเป็นไมโครวินาที (microseconds) ในการแบ่งการทำงาน อย่างเช่นยกตัวอย่างในการ แสดงผลของเวลา จะคล้ายๆ กับ ฟังก์ชันsleep

Code: Select all

<?php

// เวลาที่กดรัน
echo date('h:i:s') . "\n";

// รอ 10 วินาที จะสังเกตเห็นได้ชัดว่า หน่วยเป็น ไมโครวินาที ทำให้เลขหน่วยเยอะกว่า วินาที
usleep(10000000);

// หลังจาก 10 seconds
echo date('h:i:s') . "\n"; 

?>
ผลลัพธ์ก็จะแสดง
Selection_999(143).png
Selection_999(143).png (5.72 KiB) Viewed 361 times
อ้างอิง : http://computer.todaygoods.com/php/usleep.html
อ้างอิง : https://www.goragod.com/knowledge/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2_php_%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3.html
อ้างอิง : http://www.w3bai.com/th/php/func_misc_usleep.html

Re: ฟังก์ชัน usleep()

Posted: 02/07/2019 8:36 pm
by mindphp
ตัวอย่าง หัวข้อของข้อความ
sleep() ฟังก์ชั่นหลับ คือสั่งให้หยุดการรันโปรแกรมไว้ก่อน

เป็นการอธิบายคร่าวๆ ในหัวข้อ เพื่อสือความหมาย

Re: ฟังก์ชัน usleep()

Posted: 02/07/2019 8:44 pm
by Patipat
รับทราบครับผม