รู้จักกับ ฟังก์ชัน PHP Create Image - สร้างรูปภาพแบบกำหนดเอง

PHP Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ php เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Patipat
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 996
Joined: 10/06/2019 10:12 am

รู้จักกับ ฟังก์ชัน PHP Create Image - สร้างรูปภาพแบบกำหนดเอง

Post by Patipat »

บางฟังก์ชันของ PHP จะมีหลาย ๆอย่าง แต่จะมีหลาย ๆฟังก์ชันที่เรายังไม่ทราบว่า ฟังก์ชันนี้ทำอะไรและความสามารถมันใช้งานอย่างไร เพื่อนำไปเป็นประโยชน์กับเราอย่างไร ในการทดสอบ ฟังก์ชันนี้จะเป้นการสร้าง Image ด้วยโค้ด ที่เรากำหนดเอง จะกำหนดสีต่าง ๆกำหนดตำแหน่งเอง ในการแสดงผลจะมีฟังก์ชันสร้างรูปภาพหลาย ๆ แบบให้ดูกันนะครับ มีตัวอย่างการทำรูปหลายๆ รูปแบบในฟังก์ชันนี้ครับ แต่สามารถศึกษาเกี่ยวกับ create image ได้ที่ => Create Images
เราจะยกตัวอย่างรูปภาพให้ดูนะครับ
1, สร้างกรอบสีเหลี่ยมซ้อนกัน หลายๆ สี

Code: Select all

<?php
 header("Content-type: image/gif");
 $im = imagecreate( 200, 200 );
 $red = imagecolorallocate($im, 255,0,0);
 $blue = imagecolorallocate($im, 0,0,255 );
 $green = ImageColorAllocate ($im, 0, 255, 0);
 imagefilledrectangle($im,19,19,179,179,$blue); //กำหนดขนาดกรอบ สีฟ้า
 imagefilledrectangle($im,40,50,155,150,$green); // กำหนดขนาดกรอบสีเขียว
 imagegif($im);
?>
ผลลัพธ์คือ ได้รูปกรอบสี่เหลี่ยมซ้อนกันหลาย ๆ รุป
Selection_999(455).png
Selection_999(455).png (514 Bytes) Viewed 193 times
2. รูปวงกลมซ้อนกัน 3 วง

Code: Select all

<?php
     header ("Content-type: image/png");
   
    $im = ImageCreate (150, 150);
    $grey = ImageColorAllocate ($im, 230, 230, 230);
    $red = ImageColorAllocate ($im, 255, 0, 0);
    $green = ImageColorAllocate ($im, 0, 255, 0);
    $blue = ImageColorAllocate ($im, 0, 0, 255);

    ImageArc($im, 55, 60, 50, 50, 0, 360, $red); //กำหนดขนาดของเส้นสีแดง
    ImageArc($im, 85, 60, 50, 50, 0, 360, $green); //กำหนดขนาดของเส้นสีเขียว
    ImageArc($im, 70, 85, 50, 50, 0, 360, $blue); //กำหนดขนาดของเส้นสีน้ำเงิน

    ImagePng ($im);
    ImageDestroy ($im);
?>
ผลลัพธ์ก็คือ
Selection_999(457).png
Selection_999(457).png (1.02 KiB) Viewed 193 times
3 สร้าง background สี แล้วก็มีเส้นขีดทับ

Code: Select all

<?php
 header("Content-type: image/gif");
 $im = imagecreate( 200, 200 );
 $red = imagecolorallocate($im, 255,0,0);
 $blue = imagecolorallocate($im, 0,0,255 );
 imageline( $im, 0, 0, 199, 199, $blue ); //กำหนดขนาดเส้นของสีน้ำเงินที่ลากผ่าน
 imagegif($im);
?>
Selection_999(458).png
Selection_999(458).png (720 Bytes) Viewed 193 times
สรุป ฟังก์ฟังก์ชัน imgcreate เป็นฟังก์ชันที่สร้างรูปภาพขึ้นมาแล้วเราสามารถกำหนด รูปได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับ เช่น ขนาด และ สี ของภาพสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานต่อทำเป็นรูปอื่นได้ครับ

อ้างอิง
1 https://www.thesitewizard.com/php/create-image.shtml
2 https://www.php.net/manual/en/function.imagecreate.php
3 https://www.geeksforgeeks.org/php-imagecreate-function/
Kor ma di kub. :)
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “PHP Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests