โค๊ดคำนวณหารากที่ n

PHP Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ php เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Post Reply
User avatar
bankjittapol
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 344
Joined: 21/10/2019 10:19 am

โค๊ดคำนวณหารากที่ n

Post by bankjittapol » 28/10/2019 5:20 pm

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกับ นิยามของรากที่ n การหารากที่ n และจำนวนจริงก่อน เพื่อที่จะสามารถเข้าใจตัวโค๊ดคำนวณได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งตัวโค๊ดคำนวณนั้นง่าย และสั้นมากๆๆ

สูตรการหารากที่ n
root2.png
root2.png (10.38 KiB) Viewed 202 times
โดย จะหมายความว่า รากที่ n ของ a จะเท่ากับ b และเมื่อหาค่าย้อนกลับ จะได้ว่า b ยกกำลัง n จะเท่ากับ a

โค๊ดการคำนวณหารากที่ n

Code: Select all

<?php

$root = 4 ;    // เก็บค่า ราก ที่รับมา ในที่นี้ยกตัวอย่างคือ 4
$num = 16;     // เก็บค่าที่ติดราก ที่ต้องการหา ในที่นี้ยกตัวอย่างคือ 16
$reroot  = 1/$root ; // ถอดราก แล้วเก็บ value ไว้ที่ $reroot

$calculate1 = pow($num,$reroot); //ใช้ function pow() ซึ่งเป็น การยกกำลัง โดยในวงเล็บ ตัวแปรแรกจะเป็นค่าฐาน ตัวแปรที่สองเป็น ตัวที่ยกกำลัง

$calculate2 = pow($calculate1,$root); //นำผลลัพธ์ที่หาได้มายกกำลังด้วยราก

echo "รากที่ ".$root." ของ ".$num." เท่ากับ ".$calculate1. " และ ".$calculate1." ยกกำลังด้วย ".$root."  เท่ากับ  ".$calculate2;
// รากที่ 4 ของ 16 เท่ากับ 2 และ 2 ยกกำลังด้วย 4 เท่ากับ 16
 ?>

โดยสามารถอ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับfunction pow() ได้
และ function ต่างๆ ของ PHP :arrow: PHP Function :-o

Post Reply

Return to “PHP Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests