Page 1 of 1

อยากทราบวิธีการจะสร้างการทำงานสำหรับการแจ้งเตือนของ Extension ในอีเวน cron

Posted: 26/03/2020 10:33 am
by Ittichai_chupol
ผมอยากทราบว่าถ้าหากต้องการที่จะสร้างการทำงานสำหรับการแจ้งเตือนของ Extension โดยต้องการที่จะสร้างขึ้นโดยสร้างอยู่ภายใต้อีเวน cron เพื่อที่จะมาเป็นตัวกำหนด การเปิด-ปิด จะต้องทำอย่างไรครับ

Re: อยากทราบวิธีการจะสร้างการทำงานสำหรับการแจ้งเตือนของ Extension ในอีเวน cron

Posted: 26/03/2020 10:35 am
by Ittichai_chupol
ทดสอบตามตัวอย่างนี้ https://www.phpbb.com/customise/db/exte ... s/faq/1746

Re: อยากทราบวิธีการจะสร้างการทำงานสำหรับการแจ้งเตือนของ Extension ในอีเวน cron

Posted: 26/03/2020 2:34 pm
by LEG
:like: