การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ : Algorithm && Programming PHP Nested loop

PHP Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ php เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

makup
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 397
Joined: 05/10/2020 10:02 am

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ : Algorithm && Programming PHP Nested loop

Post by makup »

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ : Algorithm && Programming PHP Nested loop
ผมเคยเรียนรู้วิธีกระบวนการทำงานของโปรแกรม มันมีลักษณะการทำงานอย่างไร , ก่อนจะไปศึกษาวิธีการเขียนโปรแกรม ว่าใช้ภาษาอะไรมา
ควรเริ่มจากการเรียนรู้ เรื่อง ขั้นตอน หรือ Algorithm สักก่อน , เริ่มต้นด้วยการเขียน แผนผัง(FlowChart) ว่าลำดับขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา
มีความเป็นมาอย่างไรบ้าง

ยกตัวอย่าง Algorithm แบบง่ายๆ :
เริ่มต้นทำงาน
->รับค่า a = 5
->ตรวจสอบเงื่อนไข ว่า a < 5 หรือไม่
->ถ้าน้อยกว่า ให้แสดงผล เป็น Yes
->ถ้าไม่ ให้แสดงผล เป็น No
จบการทำงาน

เรียนรู้วิธีการทำงานของ Nested Loop ว่ามีวิธีการทำอย่างไร ควรเริ่มต้นจากจุดไหน แล้วไปขั้นตอนไหน ที่สำคัญ เราต้องมองภาพการทำงาน
ของ Nested Loop ให้ออก อย่างเช่น
การทำงานแสดงผล รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

ยกตัวอย่าง การทำงานแสดงผล รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก :

Code: Select all

<?php
for($i=1 ; $i<5 ; $i++){			
	for($j=1 ; $j < 5; $j++){
	echo "#";					//แสดงผล สัญลักษณ์เครื่องหมาย # แทนที่ เว้นวรรค เมื่อ วนครบ loop ตามที่กำหนด 
}
	for($k=1 ;  $k <= $i ; $k++){
	echo "*";					//แสดงผล สัญลักษณ์เครื่องหมาย * เมื่อ วนครบ loop  จะแสดงเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมมุมฉาก
}
	echo "<br>";				//แสดงผล ขึ้นบรรทัดใหม่ โดยใช้ tag <br> ของ html
}
?>
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “PHP Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests