การใช้ Function pop และ push ใน PHP สำหรับ จัดการ ทำความเข้าใจ โครงสร้างฐานข้อมูลเบื้องต้น

PHP Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ php เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

makup
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 397
Joined: 05/10/2020 10:02 am

การใช้ Function pop และ push ใน PHP สำหรับ จัดการ ทำความเข้าใจ โครงสร้างฐานข้อมูลเบื้องต้น

Post by makup »

ในบทความนี้ จะมาแนะนำ เกี่ยวกับวิธีการใช้ Function pop และ push , แบบเบื้องต้น , เพื่อจะมาดูว่าการทำงานของ Function pop , push มีลักษณะการทำงานอย่างไรของโปรแกรมภาษา PHP , ในส่วนของ Function Pop , Push เป็นการทำงานคล้ายๆในรูปแบบของ Data structure , ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ในการจัดการโครงสร้างฐานข้อมูลเป็นต้น
64.jpg
64.jpg (12.15 KiB) Viewed 232 times
วิธีการใช้ Function pop และ push
Function push() เป็นการเพิ่มข้อมูล Stack ต่อท้ายไป , ส่วน Function pop() , เป็นการดึงข้อมูล Stack ออกมาก่อนตัวท้ายสุด

ยกตัวอย่าง Code :

Code: Select all

$animal = ["cat","dog"];
array_push($animal, "rat");


print_r($animal);


echo "-----------------ก่อนใช้ Function------------------>";
echo "<br>";

array_push($animal, "tiger","snake"); 							//array_push() เป็นคำสั่งเพิ่มข้อมูลต่อท้าย เช่น เพิ่ม  "tiger","snake" ต่อท้ายในตัวแปร array $animal 	
print_r($animal);

echo "-----------------Function Push------------------->";
echo "<br>";

array_pop($animal);											   //array_pop() เป็นคำสั่ง ดึงข้อมูล ที่อยู่ท้ายสุด ออกจาก array 
print_r($animal);

echo "-----------------Function Pop-------------------->";
echo "<br>";

ผลลัพธ์ที่ได้
PHP Knowledge-1.png
PHP Knowledge-1.png (17.25 KiB) Viewed 232 times


ข้อสรุป
ในการศึกษา Function pop และ push นั้น , เราจะได้ประโยชน์จากการศึกษา Data structure ,ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการโครงสร้างฐานข้อมูลเป็นอย่างดี หากต้องการศึกษาทำการของ Functions PHP เพิ่มเติม , สามารถศึกษาได้จากบทความนี้


แหล่งอ้างอิงข้อมูล
https://www.youtube.com/watch?v=sZyQSAnnmfk
https://appdividend.com/2019/03/29/php-array-push-example-add-elements-to-an-array/

แหล่งอ้างอิงรูปภาพ
https://medium.com/@qeleciamgenius/data-structure-stack-and-queue-2f6df656f744
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “PHP Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests