ติดตั้ง yii2-widgets select2 ของ kartik-v

PHP Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ php เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
eange08
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 651
Joined: 22/12/2020 10:09 am

ติดตั้ง yii2-widgets select2 ของ kartik-v

Post by eange08 »

แนะนำวิธีติดตั้ง widgets ของ kartik-v ซึ่งมีลูกเล่นในการทำ input ต่างๆ มากมายเช่น ปฏิทิน, Combobox, dropdown ในรูปแบบต่างๆ แต่ในบทความนี้จะเป็นการแนะนำการติดตั้งส่วน yii2-widgets select2
ตัวอย่างการนำ yii2-widgets ของ kartik-v มาใช้งาน
screenshot-demos.krajee.com-2020.12.23-16_05_12.png
screenshot-demos.krajee.com-2020.12.23-16_05_12.png (15.46 KiB) Viewed 140 times
การดักข้อมูลที่สำคัญ (Validation)
screenshot-demos.krajee.com-2020.12.23-16_05_54.png
screenshot-demos.krajee.com-2020.12.23-16_05_54.png (12.95 KiB) Viewed 140 times
dropdown ที่มีการเชื่อมต่อกัน
screenshot-demos.krajee.com-2020.12.23-16_06_32.png
screenshot-demos.krajee.com-2020.12.23-16_06_32.png (29.14 KiB) Viewed 140 times
ปฏิทิน

ขั้นตอนการติดตั้ง yii2-widgets select2 นั้นทำได้ 2 วิธีคือ
1. โดยติดตั้งผ่าน commanline(คอมมานไลท์) ลงผ่าน composer(คอมโพสเซอร์) พิมคำสั่งดังนี้

Code: Select all

$ php composer.phar require kartik-v/yii2-widget-select2 "dev-master"
หรือ

Code: Select all

"kartik-v/yii2-widget-select2": "dev-master"
2. ติดตั้งแบบ manual โดยที่
2.1 download ไฟล์ widgets ของ kartik-v ได้ที่ https://demos.krajee.com/widget-details/select2
screenshot-demos.krajee.com-2020.12.23-17_01_16.png
2.2 หลังจากได้ไฟล์ kartik-v-yii2-widget-select2-vx.x.x-x-xxxx ให้ทำการแตก zip ไฟล์ไว้ที่ project_name/vender/kartik-v/yii2-widget-select2
(ชื่อโฟลเดอร์มีผลในการเรียกใช้ widgets ที่หน้า view)
2.3 อีกส่วนที่ใช้คู่กันคือ yii2-krajee-base
สามารถ download ได้ที่ https://github.com/kartik-v/yii2-krajee-base
แล้วนำไปวางไว้ตามข้อที่ 2.2 ให้ตั้งชื่อโฟลเดอร์ yii2-krajee-base
screenshot-drive.google.com-2020.12.23-16_32_29.png
screenshot-drive.google.com-2020.12.23-16_32_29.png (15.78 KiB) Viewed 140 times
2.3 ไปที่ project_name/vender/yiisoft/extensions.php เพิ่มการเรียกใช้ใน extension

Code: Select all

'kartik-v/yii2-krajee-base' => 
 array (
  'name' => 'kartik-v/yii2-krajee-base',
  'version' => '2.0.5.0',
  'alias' => 
  array (
   '@kartik/base' => $vendorDir . '/kartik-v/yii2-krajee-base/src',
  ),
 ),
 'kartik-v/yii2-widget-select2' => 
 array (
  'name' => 'kartik-v/yii2-widget-select2',
  'version' => '9999999-dev',
  'alias' => 
  array (
   '@kartik/select2' => $vendorDir . '/kartik-v/yii2-widget-select2/src',
  ),
 ),
2.4 หลังจากนั้นที่หน้า view เราสามารถเรียกใช้ได้แบบนี้

Code: Select all

<?php
use yii\helpers\Html;
use yii\bootstrap\ActiveForm;
use yii\db\Query;
use yii\helpers\BaseUrl;
use yii\helpers\Url;
use kartik\select2\Select2;
?>
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “PHP Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests