รูปแบบการใช้งาน CSS คำสั่ง Font

CSS Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ CCC เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
boo_kyoshii
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 343
Joined: 02/08/2013 10:08 am

รูปแบบการใช้งาน CSS คำสั่ง Font

Post by boo_kyoshii »

Font (ตัวอักษร)

font-family --> ใช้กำหนดชนิด font ที่ต้องการจะให้แสดงผล โดยที่ font นั้นจะต้องมีอยู่ในเครื่องของผู้ใช้งานด้วย
เช่น Arial,Times New Roman, sans-serif

font-size --> ใช้กำหนดขนาดของตัวอักษร ที่จะให้แสดงผลเช่น small , medium , larger , 18px ,150%

font-style --> ใช้กำหนดรูปแบบของตัวอักษรในลักษณะต่างๆ เช่น normal , italic , oblique

font-variant -->ใช้แปลงตัวอักษรที่เป็นตัวพิมพ์เล็กให้เป็นพิมพ์ใหญ่โดยที่ขนาดตัวอักษรยังคงเท่าตัวพิมพ์เล็กเช่น normal , SMALL-CAPS

font-weight --> ใช้กำหนดความหนาของตัวอักษร เช่น bold ,bolder ,lighter , 500 ,600

color --> เราสามารถกำหนด property ให้กับ font ได้ในคำสั่งประกาศเดียวgเช่น พิมพ์ชื่อของสี red หรือพิมพ์โค้ดสี #000099 เลยก้ได้

ตัวอย่างที่ 1

Code: Select all

<html ><head> <body><p style="font-family:Arial; font-size:18px; font-style:italic; font-weight: bold; color:#CC33CC; "> ตัวอย่างข้อความที่ได้ 
</p></head></body></html>
ผลลัพท์ที่ได้
ผลลัพท์ที่ได้
1.jpg (8.39 KiB) Viewed 594 times
ตัวอย่างที่ 2

Code: Select all

<html ><head> <body><h1 style=" font-family: Times New Roman; font-size:large; text-decoration:underline ; font-weight:lighter; color:#FF6600;">
หัวข้อตัวอย่าง </h1></head></body></html>
ผลลัพท์ที่ได้
ผลลัพท์ที่ได้
2.jpg (8.98 KiB) Viewed 594 times
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “CSS Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests