รูปแบบการใช้งาน CSS คำสั่ง text

CSS Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ CCC เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
boo_kyoshii
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 343
Joined: 02/08/2013 10:08 am

รูปแบบการใช้งาน CSS คำสั่ง text

Post by boo_kyoshii »

Text (ข้อความ)

direction --> ใช้กำหนดทิศทางของ text เช่น LTR (ซ้ายไปขวา) , RTL (ขวาไปซ้าย)

line-height -- > ใช้กำหนดความสูงของบรรทัด ซึ่งจะนับรวมขอบด้านบนและล่างของตัวอักษรด้วย เช่น number (pt) = ความสูง 15pt , เปอร์เซ็นต์(%) = ความสูง 150%

letter-spacing --> ใช้กำหนดระยะห่าง ระหว่างตัวอักษรแต่ละตัว เช่น number (cm) = -0.02cm จะได้**( 0 . 2 c m )

text-align --> ใช้กำหนดรูปแบบการจัดคำ เช่น left ,center ,right ,justify

text-decoration --> ใช้กำหนดเส้นให้กับตัวอักษรในลักษณะต่างๆ เช่น underline = ขีดเส้นใต้ , overline = เส้นเหนือตัวอักษร , line-through = เส้นขีดทับตัวอักษร , blink = ตัวอักษรกระพริบ

text-indent --> ใช้กำหนดขนาดของย่อหน้า ในบรรทัดแรกของย่อหน้านั้นๆ เช่น number (in) = กำหนดขนาดของย่อหน้า 0.3 นิ้ว , เปอร์เซ็นต์ (%) = กำหนดขนาดของย่อหน้า 5% (ถ้ากำหนด 50% จะได้กึ่งกลางหน้าจอพอดี )

text-transform --> ใช้แปลงตัวอักษรให้เป็นตัวพิมพ์เล็ก หรือ พิมพ์ใหญ่ เช่น UPPERCASE แปลงเป็นพิมพ์ใหญ่ , lowercase แปลงเป็นพิมพ์เล็ก , Capitalize แปลงพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรกของคำ

white-space --> ใช้กำหนดให้ หรือ ไม่ให้มีการขึ้นบรรทัดใหม่ เช่น normal = ให้มีการตัดคำขึ้นบรรทัดใหม่ตามปกติ , nowrap = ไม่ให้มีการตัดคำขึ้นบรรทัดใหม่

word-spacing --> ใช้กำหนดกำหนดระยะห่าง ระหว่างแต่ละคำ เช่น normal - Happy new year , 1em - Happy new year

color --> เราสามารถกำหนด property ให้กับ text ได้ในคำสั่งประกาศเดียวเช่น red ,#000099
ghorkor
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 19
Joined: 04/09/2013 11:10 am

Re: รูปแบบการใช้งาน CSS คำสั่ง text

Post by ghorkor »

ขอบคุณค่ะ :)
konseo
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 245
Joined: 12/02/2011 12:34 am
Contact:

Re: รูปแบบการใช้งาน CSS คำสั่ง text

Post by konseo »

ขอบคุณครับ บางตัวยังไม่รู้จักเลย
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “CSS Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests