ความรู้เกี่ยวกับ html css

CSS Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ CCC เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

M034
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 258
Joined: 28/03/2016 10:21 am
Contact:

ความรู้เกี่ยวกับ html css

Post by M034 »

xhtml จะเป็น html4 ซึ่งจะต่างกันที่อีลิเมนต์(element) และแอตทริบิวต์(attributes) จะต้องเขียนเป็นตัว พิมพ์เล็ก เท่านั้น

Code: Select all

<html>
    <head>.....</head>
</html>
CSS คือ Cascading Style Sheet หรือ Style sheet ที่ใช้กำหนดรูปแแบหน้าตาของไฟล์ HTML โดยสมบัติของ CSS จะมีสมบัติ Cascading คือ คำสั่งที่อยู่บนสุดจะมีลำดับสำคัญสูงกว่าคำสั่งด้านล่างเสมอ CSS สามารถใช้กำหนดรูปแบบ Font สี ฉากหลังและอื่นๆที่แสดงบนหน้าเว็บไชต์ทั้งหมด การใช้ CSS มีทั้งแบบภายใน และภายนอก กล่าวคือสามารถเขียน CSS ไว้ในไฟล์ HTML เลยหรือแยกเป็นไฟล์ Style Sheet ต่างหากแล้วเรียกใช้ภายหลังก็ได้

การกำหนด style ด้วย css
selector คือ ตัวเลือก จะประกอบด้วย tag ซึ่งไม่สามารถซ้อนกันได้ สามารถแยกด้วยเครื่องหมาย { }
Property คือ คุณลักษณะ สามารถมีได้หลาย property แยกด้วยเครื่องหมาย ;
Value คือ ค่าคุณลักษณะ แยกด้วยเครื่องหมาย :

Class selector
ใช้กำหนด style ที่แตกต่างกันของแท็ก <html> แท็กเดียวกัน
Class กับ ID ต่างกันที่ชื่อซ้ำกันได้หรือไม่ได้
ID ชื่อซ้ำกันไม่ได้
Class ชื่อซ้ำกันได้

การอธิบาย comment ใน css

Code: Select all

/* คำอธิบาย */
โปรแกรมเว็บบราวเซอร์จะไม่แปลความหมายในส่วนของ comment

การเขียน CSS มีได้หลายรูปแบบในการจัดเก็บโค้ด แต่หลัก ๆ มีอยู่ 3 รูปแบบ ดังนี้
1. Inline Style Sheet
เป็นรูปแบบการเขียน CSS โดยการฝังลงไปใน line บรรทัดของ TAG HTML โดยการใช้ Attribute style แล้วตามด้วย value
2. Internal Style Sheet
วิธีการนี้ควรใช้ในกรณีที่มีเพียง HTML ไฟล์เดียวที่ใช้ style นี้ เมื่อประกาศคำสั่ง Style Sheet เพื่อกำหนดคุณสมบัติ ให้กับ HTML Tag ใดๆ แล้ว จะมีผลกับเอกสาร HTML ทั้งหน้า นิยมใส่ส่วนของคำสั่ง Style Sheet ไว้ระหว่าง <head>...</head>
สำหรับ Web Browser รุ่นเก่าที่ไม่สนับสนุนคำสั่ง Style Sheet หรือ Disable Style Sheet ไว้นั้น ให้ใส่ Comment ของ ภาษา HTML ไว้ด้วย เพื่อให้เว็บเบราเซอร์นั้นทราบว่าไม่ใช่คำสั่งภาษา HTML
3. External Style Sheet
รูปแบบการเขียนในลักษณะ External Style Sheet จะเป็นรูปแบบที่เราสามารถเขียนโค้ดของ CSS แยกเก็บออกไปเป็นไฟล์เก็บไว้ภายนอกไฟล์เว็บ เพจได้ โดยที่เราสามารถเรียกใช้ CSS ที่แยกเก็บไว้ได้
ไฟล์ CSS ที่เราแยกเก็บไว้นี้จะมีนามสกุลไฟล์เป็น *.css เช่น my-style.css เป็นต้น
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “CSS Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests