Page 1 of 1

วิธีการปรับ CSS ส่วนของbodyให้มีกว้างเพิ่มขึ้น phpBB 3.1

Posted: 15/09/2016 3:38 pm
by pnut
วิธีการปรับ CSS ส่วนของbodyให้มีกว้างเพิ่มขึ้น phpBB 3.1
2016-09-15_15-16-10.jpg
1.โดยมีวิธีการการปรับ CSSส่วนของ Body ให้มีความกว้างเพิ่มขึ้นโดยเราสามารถแก้ไขแท็ก .wrapper ซึ่งได้ตั้งชื่อแท็ก Body เป็น .wrapper ซึ่งขึ้นอยู่ว่าตั้งชื่อว่าอะไรและอยู่ไฟล์ไหนขึ้นกับผู้ใช้งานเป็นคนตั้งเองหรือมาจาก style เองโดยเราได้ตั้งชื่อว่า .wrapper แล้วอยู่ในไฟล์ golbal-forum.css โดยเพียงแค่ไปเปลี่ยน max-width : ตามด้วยขนาดที่ต้องการปรับ โดยมีหน่วยเป็น px ดังตัวอย่างโค้ด

Code: Select all

.wrapper{
	max-width:1170px;
	width:100%;
	overflow:hidden;
	margin-left:auto;
	margin-right:auto;
2.ก็จะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการดังนี้เมื่อการเปลี่ยนที่ max-width
2016-09-15_15-37-13.jpg