การใช้งาน Grid Item ใน CSS

CSS Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ CCC เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Parichat
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 4859
Joined: 08/01/2018 10:03 am

การใช้งาน Grid Item ใน CSS

Post by Parichat »

ในการใช้งาน Grid Item ใน CSS มีการแบ่งย่อยๆได้ 5 แบบด้วยกัน ไปดูกันเลย
 • 1.grid-column คุณสมบัติ grid-column สามารถกำหนดได้ว่าจะให้คอลัมน์ไหนกว้างเท่าไหร่และเรายังสามารถกำหนดตำแหน่งเริ่มต้นและตำแหน่งที่จะสิ้นสุดลงได้
  ตัวอย่าง

  Code: Select all

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
  <style>
  .grid-container {
   display: grid;
   grid-template-columns: auto auto auto auto auto auto;
   grid-gap: 10px;
   background-color: #ccff33;
   padding: 10px;
  }
  .grid-container > div {
   background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8);
   text-align: center;
   padding: 20px 0;
   font-size: 30px;
  }
  .item1 {
   grid-column: 1 / 6;
  }
  </style>
  </head>
  <body>
  
  <h1>ทดสอบการใช้งาน grid-column</h1>
  
  <p>ตัวอย่างการกำหนดให้ grid-column เริ่มต้นจาก item1 และไปสิ้นสุดที่ item6</p>
  <p>ผลลัพธ์ของตารางก็จะได้ดังตารางข้างล่าง</p>
  
  <div class="grid-container">
   <div class="item1">1</div>
   <div class="item2">2</div>
   <div class="item3">3</div> 
   <div class="item4">4</div>
   <div class="item5">5</div>
   <div class="item6">6</div>
   <div class="item7">7</div>
   <div class="item8">8</div> 
   <div class="item9">9</div>
   <div class="item10">10</div>
   <div class="item11">11</div>
   <div class="item12">12</div>
   <div class="item13">13</div>
   <div class="item14">14</div>
   <div class="item15">15</div>
  </div>
  
  </body>
  </html>
  
  ผลลัพธ์
  sfg.JPG
 • 2.grid-row คุณสมบัติ grid-row สามารถกำหนดได้ว่าจะให้แถวไหนกว้างเท่าไหร่และเรายังสามารถกำหนดตำแหน่งเริ่มต้นและตำแหน่งที่จะสิ้นสุดลงได้
  ตัวอย่าง

  Code: Select all

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
  <style>
  .grid-container {
   display: grid;
   grid-template-columns: auto auto auto auto auto auto;
   grid-gap: 10px;
   background-color: #ff66ff;
   padding: 10px;
  }
  .grid-container > div {
   background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8);
   text-align: center;
   padding: 20px 0;
   font-size: 30px;
  }
  .item1 {
   grid-row: 1 / 6;
  }
  </style>
  </head>
  <body>
  
  <h1>ทดสอบการใช้งาน grid-row</h1>
  
  <p>ตัวอย่างการกำหนดให้ grid-column เริ่มต้นจาก item1 และไปสิ้นสุดที่ item6</p>
  <p>ผลลัพธ์ของตารางก็จะได้ดังตารางข้างล่าง</p>
  
  <div class="grid-container">
   <div class="item1">1</div>
   <div class="item2">2</div>
   <div class="item3">3</div> 
   <div class="item4">4</div>
   <div class="item5">5</div>
   <div class="item6">6</div>
   <div class="item7">7</div>
   <div class="item8">8</div> 
   <div class="item9">9</div>
   <div class="item10">10</div>
   <div class="item11">11</div>
   <div class="item12">12</div>
   <div class="item13">13</div>
   <div class="item14">14</div>
   <div class="item15">15</div>
   <div class="item16">16</div>
  </div>
  
  </body>
  </html>
  
  ผลลัพธ์
  dfgt.JPG
 • 3.grid-area สามารถกำหนดคุณสมบัติของการเริ่มต้นความกว้างของแถว ความกว้างของคอลัมน์และการสิ้นสุดของความกว้างของแถวและความกว้างของคอลัมน์
  ตัวอย่าง

  Code: Select all

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
  <style>
  .grid-container {
   display: grid;
   grid-template-columns: auto auto auto auto auto auto;
   grid-gap: 10px;
   background-color: #ff3399;
   padding: 10px;
  }
  .grid-container > div {
   background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8);
   text-align: center;
   padding: 20px 0;
   font-size: 30px;
  }
  .item10 {
   grid-area: 1 / 2 / 4 / 6 ;
  }
  </style>
  </head>
  <body>
  
  <h1>ทดสอบการใช้งาน grid-area</h1>
  <p>ผลลัพธ์ของตารางก็จะได้ดังตารางข้างล่าง grid-area</p>
  <p>ตัวอย่างการกำหนดให้ grid-area เริ่มต้นจาก item1,item2 และไปสิ้นสุดที่ item6,item8</p>
  
  <div class="grid-container">
   <div class="item1">1</div>
   <div class="item2">2</div>
   <div class="item3">3</div> 
   <div class="item4">4</div>
   <div class="item5">5</div>
   <div class="item6">6</div>
   <div class="item7">7</div>
   <div class="item8">8</div> 
   <div class="item9">9</div>
   <div class="item10">10</div>
   <div class="item11">11</div>
   <div class="item12">12</div>
   <div class="item13">13</div>
   <div class="item14">14</div>
   <div class="item15">15</div>
  </div>
  
  </body>
  </html>
  
  ผลลัพธ์
  jmkl.JPG
 • 4.grid-template-areas สามารถอ้างถึงได้โดยพื้นที่ตารางแม่แบบของ grid container.
  ตัวอย่าง

  Code: Select all

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
  <style>
  .itemD {
   grid-area: myArea;
  }
  .grid-container {
   display: grid;
   grid-template-areas: 'myArea myArea myArea myArea myArea';
   grid-gap: 10px;
   background-color: #ff3399;
   padding: 10px;
  }
  .grid-container > div {
   background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8);
   text-align: center;
   padding: 20px 0;
   font-size: 30px;
  }
  </style>
  </head>
  <body>
  
  <h1>ทดสอบการใช้งาน grid-template-areas</h1>
  
  <p>ผลลัพธ์ของตารางจะได้ดังตารางข้างล่าง grid-template-areas</p>
  <p>ตัวอย่างการกำหนดให้ itemD เป็น grid-template-areas ที่มีชื่อว่า myArea</p>
  
  <div class="grid-container">
   <div class="itemA">A</div>
   <div class="itemB">B</div>
   <div class="itemC">C</div> 
   <div class="itemD">D</div>
   <div class="itemE">E</div>
   <div class="itemF">F</div>
  </div>
  
  </body>
  </html>
  
  ผลลัพธ์
  fdgh.JPG
 • 5.Order of the Items เป็นการเรียงลำดับรายการ
  ตัวอย่าง

  Code: Select all

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
  <style>
  .grid-container {
   display: grid;
   grid-template-columns: auto auto auto;
   grid-gap: 10px;
   background-color: #ff3399;
   padding: 10px;
  }
  .grid-container > div {
   background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8);
   text-align: center;
   padding: 20px 0;
   font-size: 30px;
  }
  .item1 { grid-area: 1 / 3 / 2 / 4; }
  .item2 { grid-area: 2 / 3 / 3 / 4; }
  .item3 { grid-area: 1 / 1 / 2 / 2; }
  .item4 { grid-area: 1 / 2 / 2 / 3; }
  .item5 { grid-area: 2 / 1 / 3 / 2; }
  .item6 { grid-area: 2 / 2 / 3 / 3; }
  
  </style>
  </head>
  <body>
  
  <h1>ทดสอบการเรียงลำดับรายการ</h1>
  
  <p>ตัวอย่างการเรียงลำดับตารางจะปรากฎตามตารางด้านล่าง</p>
  
  <div class="grid-container">
   <div class="item1">1</div>
   <div class="item2">2</div>
   <div class="item3">3</div> 
   <div class="item4">4</div>
   <div class="item5">5</div>
   <div class="item6">6</div>
  </div>
  
  </body>
  </html>
  
  ผลลัพธ์
  fgytu.JPG
อ้างอิง: https://www.w3schools.com/css/css_grid_item.asp
Live Simply, Laugh Often, Love Deeply.....
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “CSS Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests