การ SELECT ข้อมูลบางคอลัมน์

SQL Knowledge ทั้ง sql มาตรฐาน หลักการออกแบบฐานข้อมูล ความสัมพันธ์ของ ตาราง Mysql , PGSQL, Oracle, MSSQL

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

M013
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 829
Joined: 22/04/2010 12:02 pm

การ SELECT ข้อมูลบางคอลัมน์

Postby M013 » 09/08/2013 5:55 pm

การ SELECT ข้อมูลบางคอลัมน์
ในกรณีที่ต้องการให้เเสดงผลเพียงไม่กี่คอลัมน์ หรือ เฉพาะคอลัมน์ที่ต้องการเท่านั้น

ตัวอย่างการใช้งาน
ตารางข้อมูลนักศึกษา
select_all.jpg
ภาพที่ 1.1 ตารางข้อมูลนักศึกษา
select_all.jpg (84.78 KiB) Viewed 14660 times

>>ต้องการข้อมูลรหัสนักศึกษา เเละชื่อนามสกุลของนักศึกษา

Code: Select all

SELECT Student_id, Student_Fname, Student_Lname
FORM   Student;

การเเสดงผล
select_some_output.jpg
ภาพที่ 1.2 จากการใช้คำสั่งจาก Code ข้างต้นจะเเสดงผลออกมาดังภาพ
select_some_output.jpg (73.04 KiB) Viewed 14660 times

koknoy00

Re: การ SELECT ข้อมูลบางคอลัมน์

Postby koknoy00 » 08/10/2017 7:19 pm

ดีมากครั


Return to “SQL Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests