การ SELECT ข้อมูลด้วย SELECT... AS (เปลี่ยนชื่อคอลัมน์ในการเเสดงผล)

SQL Knowledge ทั้ง sql มาตรฐาน หลักการออกแบบฐานข้อมูล ความสัมพันธ์ของ ตาราง Mysql , PGSQL, Oracle, MSSQL

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

M013
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 829
Joined: 22/04/2010 12:02 pm

การ SELECT ข้อมูลด้วย SELECT... AS (เปลี่ยนชื่อคอลัมน์ในการเเสดงผล)

Post by M013 »

การ SELECT ข้อมูลด้วย SELECT... AS (เปลี่ยนชื่อคอลัมน์ในการเเสดงผล)
การแสดงผลไม่จำเป็นต้องให้ชื่อหัวข้อเป็นชื่อเดียวกับชื่อคอลัมน์ทุกๆครั้ง
เพราะตั้งชื่อคอลัมน์อาจมีการสื่อความหมายที่ไม่ชัดเจนต่อการเเสดงผล

คำสั่งที่ใช้

Code: Select all

SELECT ชื่อคอลัมน์ AS "ชื่อที่ต้องการเปลี่ยน"
ตัวอย่างการใช้งาาน
ตารางข้อมูลนักศึกษา
ภาพที่ 1.1 ตารางข้อมูลนักศึกษา
ภาพที่ 1.1 ตารางข้อมูลนักศึกษา
select_all.jpg (84.78 KiB) Viewed 10609 times
>>ต้องการเเสดงข้อมูลของนักศึกษาทั้งหมด โดยให้หัวข้อเเต่ละหัวข้อชื่อ
"Student ID", "First Name", "Last Name", "Gender", "Age"

Code: Select all

SELECT Student_id AS "Student ID", Student_Fname AS "First Name", Student_Lname AS "Last Name", Gender, Age
FORM   Student;
การเเสดงผล
ภาพที่ 1.2 จากการใช้คำสั่งจาก Code ข้างต้นจะเเสดงผลออกมาดังภาพ
ภาพที่ 1.2 จากการใช้คำสั่งจาก Code ข้างต้นจะเเสดงผลออกมาดังภาพ
select_AS_output.jpg (86.02 KiB) Viewed 10609 times
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “SQL Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests