การ SELECT ข้อมูลด้วย String functions (ฟังก์ชันตัวอักษร)

SQL Knowledge ทั้ง sql มาตรฐาน หลักการออกแบบฐานข้อมูล ความสัมพันธ์ของ ตาราง Mysql , PGSQL, Oracle, MSSQL

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

M013
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 829
Joined: 22/04/2010 12:02 pm

การ SELECT ข้อมูลด้วย String functions (ฟังก์ชันตัวอักษร)

Post by M013 »

การ SELECT ข้อมูลด้วย String functions (ฟังก์ชันตัวอักษร)
ภาพที่ 1.1 String Functions
ภาพที่ 1.1 String Functions
Function_String.jpg (307.08 KiB) Viewed 5159 times
ตัวอย่างการใช้งาน String functions
ภาพที่ 1.2 ตารางข้อมูลนักศึกษา
ภาพที่ 1.2 ตารางข้อมูลนักศึกษา
select_all_1.jpg (150.91 KiB) Viewed 5159 times
>>ต้องการทราบรหัสนักศึกษาเเต่เเสดงเพียง 2 ตัวท้ายของรหัสนักศึกษา รายชื่อนักศึกษา เเละที่อยู่เป็นนตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

Code: Select all

SELECT RIGHT(stu_id,2) AS "no.", firstname, lastname, UPPER(address) AS "city"
FROM Student;
การเเสดงผล
ภาพที่ 1.3 การแสดงผลจากการใช้คำสั่งจาก Code ข้างต้นจะเเสดงผลออกมาดังภาพ
ภาพที่ 1.3 การแสดงผลจากการใช้คำสั่งจาก Code ข้างต้นจะเเสดงผลออกมาดังภาพ
select_where_FUCNTION3_output.jpg (75.95 KiB) Viewed 5160 times
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “SQL Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 10 guests