เครื่องมือของ pgAdmin ที่สำคัญ

SQL Knowledge ทั้ง sql มาตรฐาน หลักการออกแบบฐานข้อมูล ความสัมพันธ์ของ ตาราง Mysql , PGSQL, Oracle, MSSQL

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Sarunyou
PHP Sr. Member
PHP Sr. Member
Posts: 92
Joined: 01/06/2016 9:53 am

เครื่องมือของ pgAdmin ที่สำคัญ

Post by Sarunyou »

pgAdmin III
PgAdminLogo.jpg
PgAdminLogo.jpg (20.78 KiB) Viewed 658 times
pgAdmin หรือ postgreSQL เป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่สำคัญ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์ (Object-Relational Database Management System หรือ ORDBMS) ใช้ได้หลายแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น Linux, FreeBSD, Solaris, Microsoft Windows และ MAC OS X การทำงานของ postgreSQL เป็น Procedural language ทำงานกับ source code ที่เป็นบล็อค สามารถสร้างฟังก์ชันการทำงานได้ด้วยตนเอง

เครื่องมือที่สำคัญของ pgAdmin III
add a server.png
add a server.png (6.56 KiB) Viewed 658 times
1.Add a connection to a server. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างการเชื่อมต่อกับ Server
โดยการกรอกข้อมูล Name Host ของ Server และ Port ลงไป หลังจากนั้นกด OK เครื่องมือก็จะทำการเชื่อมต่อกับ Server ให้
refesh.png
refesh.png (8.87 KiB) Viewed 658 times
2.Refresh the selected object. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ Refresh เพื่อแสดงข้อมูลให้เราเห็น เมื่อเราได้กระทำการสร้าง แก้ไข ลบ หรือ import ข้อมูลเข้ามา
display.png
display.png (8.39 KiB) Viewed 658 times
3.Display/edit the properties of the selected object. เป็นเครื่องมือที่ใช้แสดงข้อมูลของ Server และ Database เพื่อให้เราสามารถเข้าไปแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเชื่อมต่อกับ Server หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ Database ก็ได้
Create a new object.png
Create a new object.png (7.95 KiB) Viewed 658 times
4.Create a new object of the same type as the selected object. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง Database, Event Triggers, Schemas, Collations, Domains, Table หรืออื่นๆ เป็นต้น เพียงแค่คลิก object ที่เราต้องการจะสร้างแล้วเลือกเครื่องมือที่คล้ายลูกศรชี้ทแยงมุมลงมา ก็สามารถสร้างข้อมูลต่างๆ ได้ตามที่เราได้เลือกไว้
drop.png
drop.png (13.74 KiB) Viewed 658 times
5.Drop the currently select object. เป็นเครื่องมือที่ใช้ Drop ฐานข้อมูลของเรา เมื่อเราไม่ต้องการใช้แล้ว หรือต้องการลบข้อมูลออก
sql.png
sql.png (9.84 KiB) Viewed 658 times
6.Execute arbitrary SQL queries. เป็นเครื่องมือที่ใช้เขียนคำสั่ง SQL ลงไป ในกรณีที่เราต้องการเขียนโค้ดแทนการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ
view.png
view.png (9.94 KiB) Viewed 658 times
7.View the data in the selected object. เป็นเครื่องมือที่ใช้แสดงข้อมูลในตารางที่เราได้สร้างขึ้นและได้ใส่ข้อมูลต่างๆ ลงไป
viewfilter.png
viewfilter.png (9.37 KiB) Viewed 658 times
8.Apply a filter and view the data in the Selected object. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแสดงข้อมูลในตารางที่เราได้สร้างขึ้นโดยระบุเงื่อนไขของการค้นหา แล้วข้อมูลก็จะโชว์ขึ้นมาตามที่เราได้ระบุเงื่อนไขลงไป
Maintain a database object.png
Maintain a database object.png (10.71 KiB) Viewed 658 times
9.Maintain a database object เป็นเครื่องมือที่ช่วยรักษาฐานข้อมูลทั้งหมดหรือเพียงตารางที่เลือกหรือดัชนีที่เลือก เพื่อป้องกันกรณีที่เกิดการผิดพลาดของข้อมูล หรือข้อมูลแปรปรวน
guru hits.png
guru hits.png (7.97 KiB) Viewed 658 times
10.Guru Hits เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแนะนำต่างๆ เมื่อเราต้องการกระทำอะไร หรือเราอยากทราบคำแนะนำจากเครื่องมือ เพื่อที่จะทำให้เราทราบถึงสาเหตุและวิธีการทำงานให้ง่ายขึ้น โดยวิธีการใช้ Guru Hits คือเลือก Object ก่อน หรือไปเลือกชื่อตารางที่เราได้สร้างไว้ แล้วกดรูปไอคอนหน้าคนแก่ ก็จะมีคำใบ้ขึ้นมาบอกเราและอธิบายถึงข้อมูลต่างๆ ให้เราได้รับทราบ
change password1.png
change password1.png (60.08 KiB) Viewed 658 times
11.Change Password เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเปลี่ยนรหัสการเข้าถึงฐานข้อมูล เพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลออกไปสู่ภายนอก สามารถเปลี่ยนได้ง่ายๆ โดยเลือก File -> Change Password หลังจากนั้นให้กรอกพาสเวิร์ดเดิมและพาสเวิร์ดใหม่ลงไป ระบบจะทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขพาสเวิร์ดให้กับเรา
Backup1.png
Backup1.png (45.65 KiB) Viewed 658 times
12.Backup เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสำรองข้อมูลของเราเก็บไว้ ในกรณีที่ต้องการนำเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้กับเครื่องอื่นต่อ หรือสำรองไว้กรณีเกิดข้อมูลเสียหายหรือสูญหายจากการแปรปรวนต่างๆ ของระบบ ซึ่งวิธีการ Backup คือคลิกขวาที่ Database ของเรา หลังจากนั้นเลือก Backup ตรง Filename คือตำแหน่งและชื่อที่เราต้องการจะ Save ชื่อ Database โดยเราสามารถเลือกตำแหน่งได้โดยกดปุ่ม … ในส่วนของ Encoding คือการเลือกภาษาของ Database ที่ใช้ในการเก็บ ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเป็นภาษาไทยจะนิยมใช้ UTF8 จากนั้นก็กดปุ่ม Backup ถ้าหากการ Backup สำเร็จจะขึ้นข้อความว่า “Process returned exit code 0.” หลังจากนั้นก็กด Done ก็จะได้ฐานข้อมูลออกมา
Restore1.png
Restore1.png (69.32 KiB) Viewed 658 times
13.Restore เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการนำข้อมูลจากที่อื่นเข้ามาใส่ PostgreSQL ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา หรือใช้สำหรับ Import ข้อมูลเข้ามาใส่ใหม่ในกรณีที่ข้อมูลเกิดความเสียหายและเราได้ทำการ Backup ข้อมูลไว้ เพื่อทำให้ข้อมูลที่เสียหายนั้นกลับมาอยู่ในสภาพเดิมที่เราได้ทำการ Backup ไว้
วิธีการ Restore ทำได้โดยการสร้าง Database ขึ้นมาก่อน การสร้าง Database ทำได้โดยการคลิก Edit - > Create จากนั้นให้เรากรอกชื่อและค่าต่างๆลงไป ก็จะสามารถสร้าง Database ได้ เมื่อสร้างได้เรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้เราคลิกขวาที่ชื่อ Database ที่เราได้สร้างขึ้นมาและเลือก Restore จากนั้นดูตรง Filename ให้เราคลิกที่ … เพื่อเลือกแหล่งที่อยู่ของข้อมูลที่เราได้ Backup ไว้ เมื่อเลือกได้แล้วให้คลิก Restore ระบบจะทำการ Import ข้อมูลเข้ามาใน Database ที่เราได้สร้างไว้
Grant Wizard1.png
Grant Wizard1.png (27.03 KiB) Viewed 658 times
14.Grant Wizard เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการกำหนดสิทธิการกระทำของข้อมูลต่างๆ กำหนดให้ผู้ใช้สามารถทำอะไรได้บ้างกับข้อมูลของเรา วิธีการใช้เครื่องมือทำได้โดยการเข้าไป Tables ก่อน หลังจากนั้น ไปที่ Tool ที่อยู่ด้านบนสุด เลือก Grant Wizard จากนั้น เลือกตารางที่เราต้องการกำหนดสิทธิ เมื่อเลือกเสร็จให้ไปหน้า Privileges จากนั้นให้เลือกผู้ใช้และเลือกคำสั่ง ว่าจะให้ผู้ใช้กลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิทำอะไรได้บ้างกับตารางฐานข้อมูลที่เราได้เลือกไว้ เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่ม OK ผู้ใช้ก็จะได้รับสิทธิตามที่เราได้กำหนดสิทธิให้กับเขา
ไม่มีอะไรที่จะทำได้ง่ายๆ หากไม่มีความอดทน มุ่งมานะขยันหมั่นเพียร :-D :-D
User avatar
Sarunyou
PHP Sr. Member
PHP Sr. Member
Posts: 92
Joined: 01/06/2016 9:53 am

Re: เครื่องมือของ pgAdmin ที่สำคัญ

Post by Sarunyou »

Report1.png
Report1.png (35.76 KiB) Viewed 657 times
15.Report เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการออกรายงานต่างๆ มาเก็บไว้เป็นไฟล์ เพื่อให้เราสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ส่งต่อไปยังผู้อื่นได้ เพื่อให้ผู้อื่นทราบถึงข้อมูลที่เราต้องการให้เขารับรู้ วิธีการออกรายงานทำได้โดยการเลือก Object ที่เราต้องการจะ Report หลังจากนั้นไปที่ Tool->Report แล้วเลือก Statistics Report หรือ Object List Report จากนั้นให้กำหนดชื่อ Report เขียน comment และเลือกประเภทไฟล์ที่ต้องการ export จากนั้นกด OK ไฟล์ก็จะ export ออกไป ซึ่งสามารถเปิดดูข้อมูลเหล่านี้ได้กับ Browser ต่างๆ

จะเห็นได้ว่า pgAdminIII มีเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกให้กับเราได้เป็นอย่างมาก ในปัจจุบันนักโปรแกรมเมอร์ส่วนใหญ่ก็นิยมหันมาใช้ตัว pgAdminIII มากขึ้น เนื่องจากเป็นเครื่องมือตัวจัดการ Database ที่สามารถใช้งานได้ฟรีและใช้งานได้ง่ายเลยทีเดียว
ไม่มีอะไรที่จะทำได้ง่ายๆ หากไม่มีความอดทน มุ่งมานะขยันหมั่นเพียร :-D :-D
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “SQL Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests