หน้า 1 จากทั้งหมด 1

การใช้งานคำสั่ง inner join ใน SQL(เอสคิวเเอล)

โพสต์แล้ว: 15/01/2018 5:50 pm
โดย Parichat
คำสั่ง inner join เป็นการเลือกค่าที่มีตรงกัน หรือเป็น Foreign key(ฟอร์เรียนคีย์) ทั้ง 2 ตาราง หรือเข้าใจง่ายๆคือทั้ง2ตารางมีความสัมพันธกัน
รูปแบบการเขียน

โค้ด: เลือกทั้งหมด

SELECT column_name(สามารถเรียกมาโชว์ได้หลาย column_name เช่น name.user)
FROM table1
INNER JOIN table2 ON table1.ชื่อคอลัมน์= table2.column_name;


ตัวอย่าง
ตารางที่ 1ชื่อ refer
f10.1.JPG
f10.1.JPG (51.89 KiB) เปิดดู 2135 ครั้ง


ตารางที่ 2 ชื่อ hospital
f11.JPG
f11.JPG (27.51 KiB) เปิดดู 2135 ครั้ง


โค้ด SQL การจอย 2 ตาราง

โค้ด: เลือกทั้งหมด

SELECT ID,`date`,`HN`,hospital.name,`first_name`,`last_names` FROM (refer
INNER JOIN hospital ON refer.hospcode = hospital.hospcode)

ผลลัพธ์
f12.1.JPG
f12.1.JPG (54.18 KiB) เปิดดู 2135 ครั้ง


ตารางที่ 3 ชื่อ order
F13.JPG
F13.JPG (45.33 KiB) เปิดดู 2135 ครั้ง


โค้ด SQL การจอย 3 ตาราง

โค้ด: เลือกทั้งหมด

SELECT od_ID,od_date,
hospital .name,
refer.first_name,
refer.last_names
FROM ((order
INNER JOIN hospital ON order.hospcode = hospcode.hospcode)
INNER JOIN refer ON order.HN=refer.HN)

ผลลัพธ์
f14.JPG
f14.JPG (51.75 KiB) เปิดดู 2135 ครั้ง


อ้างอิง: http://www.w3schools.com