Page 1 of 1

วิธี ตัดภาพง่ายๆด้วยโปรแกรม Gimp เครื่องมือตัดรูปง่ายๆ Paths Tool

Posted: 12/05/2018 6:36 pm
by watcharin
ในการตัดรูปภาพเราสามารถทำได้ง่ายๆ
ขั้นแรกให้เราทำการเปิดรูปภาพที่เราต้องการจะตัดขึ้นมา
Image

หลังจากนั้นใช้เครื่องมือที่ชื่อ Paths Tool เพื่อใช้ในการเลือกวัตถุที่เราต้องการตัด เมื่อเลือกแล้วทำการคลิ๊กเมาส์ตามวัตถุที่เราต้องการจะตัด
Image

เมื่อทำการลากเครื่องมือคนบรรจบกันตามขนาดของวัตถุแล้ว enter ทำการคลิ๊กเมาส์ขวา เลือกที่คำสั่ง edit--> copy แล้วทำการเลือกวัตถุที่เราเลือกไปวางที่หน้าการทำงานอื่นที่เราต้องการโดย คลิ๊กเมาส์ขวา แล้วเลือกคำสั่ง Edit-->Paste
Image