Page 1 of 1

โปรแกรม GIMP (กิ๊ม) คืออะไร โปรแกรมแต่งภาพ ฟรี คล้ายกับ Photoshop

Posted: 15/05/2018 4:27 pm
by watcharin
โปรแกรม GIMP (กิ๊ม) คืออะไร โปรแกรมแต่งภาพ ฟรี คล้ายกับ Photoshop

ในปัจจุบันความต้องการของมนุษย์นั้นไม่มีวันสิ้นสุดไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำ หรือการใช้ทาด้านเทคโนโลยีที่มีความพัฒนาไปทุกๆวันทางด้านของโปรแกรมต่างๆทุกวันนี้ก็มีการพัฒนาตามควมต้องการในกรใชงานของมนุษย์ไม่มีวันสิ้นสุดเช่นกันตามยุคตามกาลสมัยแล้สมนุษย์ล้วนแล้วแต่มีความชอบหรือความต้องการตามเทรนหรือแฟชั่น และในทุกวันนี้นิยมสนใจในเรื่องของงานทางด้านกราฟฟิก ไม่ว่าจะเป็นงานวาด หรือจัดทำสื่อต่างๆก็ตามล้วนแล้วแต่มีทางด้านกรฟฟิกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกันทั้งนั้น และงานที่เกี่ยวกับทางด้านกราฟฟิกนี้ถือเป็น ยุคสมัยนิยมที่ผู้คนให้ความสนใจและกำลังเป็นที่ตอบรับตามความต้องการของมนุษย์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดเช่นกัน โปรแกรมตัวหนึ่งที่ถือได้ว่าช่วยในเรื่องของงานทางด้านกราฟฟิกที่มีความสามารถไม่แพ้กับโปรแกรมตัวอื่นในการใช้งานเกี่ยวกับการสร้างชิ้นงานทางด้านกราฟฟิกส่วนใหญ่ที่เรามักจะรู้จักกันดีจะมีโปรแกรม PhotoshopหรือIllustratorแต่ยังมีอีกตัวหนึ่งหนึ่งนั่นก็คือ โปรแกรม GIMP (กิ๊ม)

Image


GIMP ย่อมาจาก GNU Image Manipulation Program (จีเอ็นยู อิมเมจ มานิพูเลชัน โปรแกรม) เป็นโปรแกรมตกแต่งภาพเช่นเดียว กับ Photoshop หรือโปรแกรมอื่นๆที่ทำงานเกี่ยวกับด้านกราฟฟิก ตแ่อาจจะมีความสามารถที่ด้อยกว่า Photoshop
อยู่บางส่วนแต่โปรแกรม GIMP (กิ๊ม) สามารถดาวโหลดมาใช้งานได้ฟรี โดยที่เราไม่ได้เสียค่าใช้จ่าย จุดเด่นของโปรแกรม GIMP (กิ๊ม) อีกรูปแบบหนึ่งคือการตกแต่งภาพให้มีทั้ง แสง และเงา ความโค้งเว้า และสีสันของชิ้นงานที่เราต้องการ โดยใช้เครื่องมือในการตกตแ่งภาพแต่ประสิทธิภาพในการใช้งานของตัวโปรแกรมนั้นอาจจะยังสู้โปรแกรม อื่นๆไม่ได้เท่าไหร่นัก

ในการเลือกใช้งานโปรแรกมทางด้านกราฟฟิกนั้น มีอยู่หลากหลายโปรแกรมให้เราเลือกใช้ขึ้นอยู่ที่ความถนัด และ ตามเนื้องานของผลงานที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นตัวโปรแกรมไหนเราสามารถใช้งาน ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานเราเองสามารถเลือกได้ว่า เราถนัดโปรแกรมไหนเพื่อใช้งาน