Page 1 of 1

วิธีการทำ Animation ด้วยโปรแกรม Photoshop ง่าย ๆ

Posted: 31/07/2019 11:29 am
by Auttasti
มาเริ่มทำ Animation ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop พร้อมกันเลยครับ
ในที่นี้ผมจะทำให้ลูกศรวิ่งจากซ้ายไปขวานะครับ ทำได้ดังนี้

1. วาดลูกศรมา 1 ลูกศร ครับ
Animation Photoshop 1.png
2. เมื่อได้ลูกศรแล้ว ให้คลิกเลือก Manu Window แล้วกดเลือก Timeline
Animation Photoshop 2.png
3. หน้าจอจะขึ้น Tap Manu ตามรูป
Animation Photoshop 3.png
4. หลังจากนั้นให้เราเพิ่มเฟรมมา 1 เฟรม
Animation Photoshop 4.png
5. เมื่อเราได้เฟรมที่ 2 แล้ว ให้เราเลือกเฟรมที่ 2 แล้วกำหนดตำแหน่งสุดท้ายที่เราต้องการให้ลูกศรไปอยู่ตรงนั้น
Animation Photoshop 5.png
6. หลังจากนั้นให้เราทำการ คลุมทั้ง 2 เฟรม แล้วคลิกเลือก Tweens animation frames
Animation Photoshop 6.png
7. ให้เราทำการใส่ จำนวน เฟรมที่เราต้องการลงไป ในช่อง Frames To add แล้วกดตกลง
Animation Photoshop 7.png
เสร็จแล้วเราก็จะได้ ลูกศรวิ่งจาก ซ้ายไปขวาแล้วครับ
Animation-Photoshop-9.png
เราสามารถประยุคใช้ได้หลายรูปแบบนะครับ ไม่ว่าจะเอาไปทำเพื่อเป็นการตกแต่งเว็บของเรา โดยการทำอักษรเปลี่ยนสี และอีกมากมาย อยู่ที่เราจะเลือกนำไปประยุคใช้นะครับ

Re: วิธีการทำ Animation ด้วยโปรแกรม Photoshop ง่าย ๆ

Posted: 30/09/2019 2:44 pm
by LEG
สุดยอดมากเลยครับ