การใช้ Grid ใน Bootstrap ให้เรียงซ้อนในแนวนอน

Booststap Knowledge ความรู้สำหรับการออกเว็บเพื่อให้แสดงผล ได้ดี ทุกหน้าจอ

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Panchalee
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 296
Joined: 30/10/2017 10:10 am

การใช้ Grid ใน Bootstrap ให้เรียงซ้อนในแนวนอน

Post by Panchalee »

 • Grid system (กริต ซิสเต็มส์) เป็น layout (เรย์เอ้า) ที่คอยควบคุมวัตถุต่างๆ บนหน้าเว็บไซต์ให้แสดงผลได้อย่างถูกต้องและเป็นระเบียบ จะส่งผลดีต่อการพัฒนาเว็บไซต์ในอนาคต และ สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ได้ทุกขนาด Gird system (กริต ซิสเต็มส์) จะปรับเปลื่ยนวัตถุบนหน้าเว็บไปตามขนาดของอุปกรณ์ที่เปิดไว้ grid stsyem (กริต ซิสเต็มส์) ของ Bootstrap (บูธสแทร็ป) ได้แบ่งออกเป็น 12 คอลัมน์ ขนาดเท่าๆกัน ซึ่งแต่ละ row (โร) จะมีกี่คอลัมน์ก็ได้ แต่ต้องมีขนาดคอลัมน์รวมกันทั้งหมด 12 คอลัมน์และ row (โร) ที่ต่างกันก็ไม่จำเป็นต้องมีคอลัมน์ที่เท่ากัน สามารถจัดการออกแบบได้อิสระ แต่ต้องอยู่ภายใน row (โร)

  ปกติGrid (กริด)ในBootstrap (บูธสแทร็ป) จะเริ่มเรียงกันเฉพาะในแนวตั้ง เพื่อรองรับกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สมาร์โฟน แท็บเล็ต ที่มีขนาดแตกต่างกันไป

  ภาพตัวอย่าง : Grid ใน Bootstrap ทั่วไป
  Grid_System.png
  Grid_System.png (11.35 KiB) Viewed 1512 times

  สำหรับบทความในวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่อง การทำGrid (กริด) แบบเรียงซ้อนในแนวนอน
  ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นถึงสองคอลัมน์ในการเรียงซ้อนในแนวนอน ซึ่งหมายความว่า จะส่งผลแสดงออกมาเป็นแบบ 50% และ 50% บนหน้าจอ แต่ในกรณีที่หน้าจอมีขนาดเล็กมาก จะซ้อนทับกลายเป็น 100% ในอัตโนมัติ

  ภาพตัวอย่าง : หน้าจอภาพตามขนาดปกติ สองคอลัมน์ในการเรียงซ้อนในแนวนอน
  grid1.png

  ภาพตัวอย่าง : เมื่อหน้าจอของภาพมีขนาดเล็กลง ส่วนของข้อความบนหน้าจอจะแสดงผลออกมาในแนวตั้งโดยอัตโนมัติ
  grid2.PNG
  grid2.PNG (24.84 KiB) Viewed 1512 times

  ตัวอย่างโค้ด

  Code: Select all

  <!DOCTYPE html>
  <html lang="en">
  <head>
   <title>Bootstrap Example</title>
   <meta charset="utf-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
   <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
   <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
   <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
  </head>
  <body>
  <div class="container-fluid">
   <h1>Grid</h1>
   <p>ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นถึงสองคอลัมน์ในการเรียงซ้อนในแนวนอน ซึ่งหมายความว่า จะส่งผลแสดงออกมาเป็นแบบ 50% และ 50% บนหน้าจอ แต่ในกรณีที่หน้าจอมีขนาดเล็กมาก จะซ้อนทับกลายเป็น 100% ในอัตโนมัติ.</p>     
   <div class="row">
    <div class="col-sm-6" style="background-color:yellow;">
     ข้อความส่วนที่ 1 .....................................................................................................................
  			...............................................................
  			...............................................................
    </div>
    <div class="col-sm-6" style="background-color:pink;">
     ข้อความส่วนที่ 2 .....................................................................................................................
  			...............................................................
  			............................................................... 
    </div>
   </div>
  </div>
    
  </body>
  </html>
  
อ้างอิง : W3School
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Booststap Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests