การทำ navigation Scrollspy โดย Bootstrap

Booststap Knowledge ความรู้สำหรับการออกเว็บเพื่อให้แสดงผล ได้ดี ทุกหน้าจอ

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Parichat
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 4859
Joined: 08/01/2018 10:03 am

การทำ navigation Scrollspy โดย Bootstrap

Post by Parichat »

การทำ navigation ให้อยู่หน้าเดียวกันโดย Bootstrap
ปลั๊กอิน Scrollspy ใช้สำหรับอัปเดตลิงก์ใน navigation โดยอัตโนมัติตามตำแหน่งการเลื่อนของ User
ตัวอย่าง

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>ทดสอบ Scrollspy</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
 <style>
 body {
   position: relative;
 }
 ul.nav-pills {
   top: 20px;
   position: fixed;
 }
 div.col-sm-9 div {
   height: 250px;
   font-size: 28px;
 }
 #section1 {color: #000000; background-color: #ff99cc;}
 #section2 {color: #000000; background-color: #99ffff;}
 #section3 {color: #000000; background-color: #a6ff4d;}
 #section41 {color: #000000; background-color: #e699ff;}
 #section42 {color: #000000; background-color: #ffb84d;}
 
 @media screen and (max-width: 810px) {
  #section1, #section2, #section3, #section41, #section42 {
    margin-left: 150px;
  }
 }
 </style>
</head>
<body data-spy="scroll" data-target="#myScrollspy" data-offset="20">

<div class="container">
 <div class="row">
  <nav class="col-sm-3" id="myScrollspy">
   <ul class="nav nav-pills nav-stacked">
    <li class="active"><a href="#section1">หน้าแรก</a></li>
    <li><a href="#section2">หน้า 2</a></li>
    <li><a href="#section3">หน้า 3</a></li>
    <li class="dropdown">
     <a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#">หน้า 4 <span class="caret"></span></a>
     <ul class="dropdown-menu">
      <li><a href="#section41">หน้า 4-1</a></li>
      <li><a href="#section42">หน้า 4-2</a></li>           
     </ul>
    </li>
   </ul>
  </nav>
  <div class="col-sm-9">
   <div id="section1">  
    <h1>หน้า 1</h1>
    <p>สวัสดีหน้า 1!</p>
   </div>
   <div id="section2"> 
    <h1>หน้า 2</h1>
    <p>สวัสดีหน้า 2!</p>
   </div>    
   <div id="section3">     
    <h1>หน้า 3</h1>
    <p>สวัสดีหน้า 3!</p>
   </div>
   <div id="section41">     
    <h1>หน้า 4-1</h1>
    <p>สวัสดีหน้า 4-1!</p>
   </div>   
   <div id="section42">     
    <h1>หน้า 4-2</h1>
    <p>สวัสดีหน้า 4-2!</p>
   </div>
  </div>
 </div>
</div>

</body>
</html>
ผลลัพธ์
พดเ.JPG
อ้างอิง : https://www.w3schools.com/bootstrap/boo ... ollspy.asp
Live Simply, Laugh Often, Love Deeply.....
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Booststap Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests