การใช้งาน Progress Bar ในBootstrap

Booststap Knowledge ความรู้สำหรับการออกเว็บเพื่อให้แสดงผล ได้ดี ทุกหน้าจอ

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Parichat
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 4860
Joined: 08/01/2018 10:03 am

การใช้งาน Progress Bar ในBootstrap

Post by Parichat » 12/01/2018 10:10 am

Progress Bar เป็นแถบความคืบหน้าสามารถใช้เพื่อแสดงให้ผู้ใช้เห็นว่าเราอยู่ในขั้นตอนไหนเท่าไหร่แล้ว Bootstrapมีแถบความคืบหน้าหลายแบบ ดังนี้
  1.Colored Progress Bars แถบความคืบหน้าสามารถนำสีเข้ามาใส่ได้ดังนี้
   - .progress-bar-success
   - .progress-bar-info
   - .progress-bar-warning
   - .progress-bar-danger

  ตัวอย่าง

  Code: Select all

  <!DOCTYPE html>
  <html lang="en">
  <head>
    <title>ทดสอบการใช้งานแบบ Colored Progress Bars</title>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
    <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
  </head>
  <body>

  <div class="container">
    <h2>ทดสอบการใช้งานแบบ Colored Progress Bars</h2>
    <p>การนำสีเข้ามาใส่ใน Progress Bars:</p>
    <div class="progress">
      <div class="progress-bar progress-bar-info" role="progressbar" aria-valuenow="50" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width:50%">
        50% Progress Bars (info)
      </div>
    </div>
    <div class="progress">
      <div class="progress-bar progress-bar-success" role="progressbar" aria-valuenow="60" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width:60%">
        60% Progress Bars (success)
      </div>
    </div>
    <div class="progress">
      <div class="progress-bar progress-bar-danger" role="progressbar" aria-valuenow="70" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width:70%">
        70% Progress Bars (danger)
      </div>
    </div>
    <div class="progress">
      <div class="progress-bar progress-bar-warning" role="progressbar" aria-valuenow="80" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width:80%">
        80% Progress Bars (warning)
      </div>
    </div>
  </div>

  </body>
  </html>

  ผลลัพธ์
  a1.JPG


  2.Striped Progress Bars การนำลายเข้ามาใช้ใน Progress Bars โดยเราต้องเพิ่ม class .progress-bar-striped ไปยัง Striped Progress Bars
  ตัวอย่าง

  Code: Select all

  <!DOCTYPE html>
  <html lang="en">
  <head>
    <title>ทดสอบการใช้งาน Striped Progress Bars</title>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
    <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
  </head>
  <body>

  <div class="container">
    <h2>ทดสอบการใช้งาน Striped Progress Bars</h2>
    <p>การนำสีและลายเข้ามาใส่ใน Progress Bars:</p>
    <div class="progress">
      <div class="progress-bar progress-bar-info progress-bar-striped" role="progressbar" aria-valuenow="50" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width:50%">
        50% Progress Bars (info)
      </div>
    </div>
    <div class="progress">
      <div class="progress-bar progress-bar-success progress-bar-striped" role="progressbar" aria-valuenow="60" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width:60%">
        60% Progress Bars (success)
      </div>
    </div>
    <div class="progress">
      <div class="progress-bar progress-bar-danger progress-bar-striped" role="progressbar" aria-valuenow="70" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width:70%">
        70% Progress Bars (danger)
      </div>
    </div>
    <div class="progress">
      <div class="progress-bar progress-bar-warning progress-bar-striped" role="progressbar" aria-valuenow="80" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width:80%">
        80% Progress Bars (warning)
      </div>
    </div>
  </div>

  </body>
  </html>

  ผลลัพธ์
  a2.JPG


  3.Animated Progress Bar เป็นการทำให้ Progress Bar เคลื่อนไหวได้ โดยเราต้องใส่ class .active ลงใน Animated Progress Bar
  ตัวอย่าง

  Code: Select all

  <!DOCTYPE html>
  <html lang="en">
  <head>
    <title>ทดสอบการใช้งาน Animated Progress Bar</title>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
    <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
  </head>
  <body>

  <div class="container">
    <h2>ทดสอบการใช้งาน Animated Progress Bar</h2>
    <p>การนำการเคลื่อนไหวเข้ามาใช้กับ Progress Bar:</p>
    <div class="progress">
      <div class="progress-bar progress-bar-striped active" role="progressbar" aria-valuenow="60" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width:60%">
        60%
      </div>
    </div>
  </div>

  </body>
  </html>

  ผลลัพธ์
  a3.JPG


  4.Stacked Progress Bars Progress Bars สามารถนำมาซ้อนๆกันได้
  ตัวอย่าง

  Code: Select all

  <!DOCTYPE html>
  <html lang="en">
  <head>
    <title>ทดสอบการใช้งาน Stacked Progress Bars</title>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
    <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
  </head>
  <body>

  <div class="container">
    <h2>ทดสอบการใช้งาน Stacked Progress Bars</h2>
    <p>การนำ Progress Bars มาซ้อนๆกันได้:</p>
    <div class="progress">
      <div class="progress-bar progress-bar-info" role="progressbar" style="width:45%">
        progress bars1
      </div>
      <div class="progress-bar progress-bar-warning" role="progressbar" style="width:15%">
        progress bars2
      </div>
      <div class="progress-bar progress-bar-success" role="progressbar" style="width:25%">
        progress bars3
      </div>
    </div>
  </div>

  </body>
  </html>

  ผลลัพธ์
  a4.JPG


อ้างอิง : https://www.w3schools.com/bootstrap/bootstrap_progressbars.asp
Live Simply, Laugh Often, Love Deeply.....

 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Booststap Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 13 guests