การใช้งาน Tables ใน Bootstrap 4

Booststap Knowledge ความรู้สำหรับการออกเว็บเพื่อให้แสดงผล ได้ดี ทุกหน้าจอ

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Parichat
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 4859
Joined: 08/01/2018 10:03 am

การใช้งาน Tables ใน Bootstrap 4

Post by Parichat »

Tables ใน Bootstrap 4 มีช่องแบ่งตามแนวตั้งและช่องแบ่งตามแนวนอน โดยมีรูปแบบที่หลากหลายมาก ไปดูตัวอย่างกันเลย
ตัวอย่างการใช้ Class ".table-striped"

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>ตัวอย่างการใช้ Class ".table-striped"</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.6/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>ตัวอย่างการใช้ Class ".table-striped"</h2>
 <p>รูปแบบตารางที่ใช้ .table-striped:</p>      
 <table class="table table-striped">
  <thead>
   <tr>
    <th>ชื่อ</th>
    <th>สกุล</th>
    <th>อีเมล์</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>ดำ</td>
    <td>แดง</td>
    <td>black@mindphp.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>ขาว</td>
    <td>เขียว</td>
    <td>white@mindphp.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>ชมพู</td>
    <td>ฟ้า</td>
    <td>pink@mindphp.com</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>

</body>
</html>
ผลลัพธ์
c1.JPG
ตัวอย่างการใช้ Class .table-bordered

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>ตัวอย่างการใช้ Class ".table-bordered</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.6/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>ตัวอย่างการใช้ Class ".table-bordered"</h2>
 <p>รูปแบบตารางที่ใช้ .table-bordered:</p>      
 <table class="table table-bordered">
  <thead>
   <tr>
    <th>ชื่อ</th>
    <th>สกุล</th>
    <th>อีเมล์</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>ดำ</td>
    <td>แดง</td>
    <td>black@mindphp.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>ขาว</td>
    <td>เขียว</td>
    <td>white@mindphp.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>ชมพู</td>
    <td>ฟ้า</td>
    <td>pink@mindphp.com</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>

</body>
</html>
ผลลัพธ์
c2.JPG
ตัวอย่างการใช้ Class .table-hover

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>ตัวอย่างการใช้ Class ".table-hover</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.6/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>ตัวอย่างการใช้ Class ".table-hover"</h2>
 <p>รูปแบบตารางที่ใช้ .table-hover:</p>      
 <table class="table table-dark table-hover">
  <thead>
   <tr>
    <th>ชื่อ</th>
    <th>สกุล</th>
    <th>อีเมล์</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>ดำ</td>
    <td>แดง</td>
    <td>black@mindphp.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>ขาว</td>
    <td>เขียว</td>
    <td>white@mindphp.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>ชมพู</td>
    <td>ฟ้า</td>
    <td>pink@mindphp.com</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>

</body>
</html>
ผลลัพธ์
c3.JPG
ตัวอย่างการใช้ Class .table-dark

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>ตัวอย่างการใช้ Class ".table-dark</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.6/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>ตัวอย่างการใช้ Class ".table-dark"</h2>
 <p>รูปแบบตารางที่ใช้ .table-dark:</p>      
 <table class="table table-dark">
  <thead>
   <tr>
    <th>ชื่อ</th>
    <th>สกุล</th>
    <th>อีเมล์</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>ดำ</td>
    <td>แดง</td>
    <td>black@mindphp.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>ขาว</td>
    <td>เขียว</td>
    <td>white@mindphp.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>ชมพู</td>
    <td>ฟ้า</td>
    <td>pink@mindphp.com</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>

</body>
</html>
ผลลัพธ์
c4.JPG
ตัวอย่างการใช้ Class .table-dark คู่กับ Class .table-striped

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>ตัวอย่างการใช้ Class ".table-dark คู่กับ Class .table-striped"</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.6/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>ตัวอย่างการใช้ Class ".table-dark คู่กับ Class .table-striped"</h2>
 <p>รูปแบบตารางที่ใช้ .table-dark คู่กับ .table-striped:</p>      
 <table class="table table-dark table-striped">
  <thead>
   <tr>
    <th>ชื่อ</th>
    <th>สกุล</th>
    <th>อีเมล์</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>ดำ</td>
    <td>แดง</td>
    <td>black@mindphp.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>ขาว</td>
    <td>เขียว</td>
    <td>white@mindphp.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>ชมพู</td>
    <td>ฟ้า</td>
    <td>pink@mindphp.com</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>

</body>
</html>
ผลลัพธ์
c5.JPG
อ้างอิง : https://www.w3schools.com/bootstrap4/bo ... tables.asp
Live Simply, Laugh Often, Love Deeply.....
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Booststap Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests