การใช้งาน Bootstrap Carousel Plugin (Slidshow)

Booststap Knowledge ความรู้สำหรับการออกเว็บเพื่อให้แสดงผล ได้ดี ทุกหน้าจอ

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

theoneozz
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 313
Joined: 07/01/2019 12:19 pm

การใช้งาน Bootstrap Carousel Plugin (Slidshow)

Post by theoneozz »

Bootstrap Carousel Plugin คือปลั๊กอิน ที่ทำให้ภาพนั้นสไลด์โชว์ตามที่เรากำหนด

การใช้งาน slideshow โดยใช้ Carousel Component ของ
bootstrap 4 เป็นการเพิ่มรูปแบบการแสดงหรือนำเสนอข้อมูลอีกรูปแบบหนึ่ง ที่นิยมนำมาใช้งาน นอกจาก
นั้น เราจะเสริม เกี่ยวกับการประยุกต์การสร้างลิสรายการ ที่สามารถเลื่อนเลือกหัวข้อในแนวนอนได้ เช่นเคย เราจะใช้ตัวอย่างโค้ดต่อเนื้องจากบทความที่ผ่านมา เพื่อต่อยอดเนื้อหาให้สมบูรณ์ขึ้น

ตัวอย่างโค้ดทั้งหมด
**โดยด้านล้างจะเป็นการอธิบายแบบเเยกส่วน
โดยเราสามารถเพิ่มรูปภายในสไสด์ หรือเปลี่ยนรูปภาพ คำอธิบายตรงส่วน Wrapper for slides อีกทั้งยังสามารถ กำหนดขนาดของรูปได้

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Carousel Example</h2>
 <div id="myCarousel" class="carousel slide" data-ride="carousel">
  <!-- Indicators -->
  <ol class="carousel-indicators">
   <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="0" class="active"></li>
   <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="1"></li>
   <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="2"></li>
  </ol>

  <!-- Wrapper for slides -->
  <div class="carousel-inner">

   <div class="item active">
    <img src="la.jpg" alt="Los Angeles" style="width:100%;">
    <div class="carousel-caption">
     <h3>Los Angeles</h3>
     <p>LA is always so much fun!</p>
    </div>
   </div>

   <div class="item">
    <img src="chicago.jpg" alt="Chicago" style="width:100%;">
    <div class="carousel-caption">
     <h3>Chicago</h3>
     <p>Thank you, Chicago!</p>
    </div>
   </div>
  
   <div class="item">
    <img src="ny.jpg" alt="New York" style="width:100%;">
    <div class="carousel-caption">
     <h3>New York</h3>
     <p>We love the Big Apple!</p>
    </div>
   </div>
 
  </div>

  <!-- Left and right controls -->
  <a class="left carousel-control" href="#myCarousel" data-slide="prev">
   <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></span>
   <span class="sr-only">Previous</span>
  </a>
  <a class="right carousel-control" href="#myCarousel" data-slide="next">
   <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span>
   <span class="sr-only">Next</span>
  </a>
 </div>
</div>

</body>
</html>
โค้ดส่วนที่ ไว้สำหรับเปลี่ยนรูปภาพ เเละคำอธิบายของภาพ

Code: Select all

<!-- Wrapper for slides -->
  <div class="carousel-inner">

   <div class="item active">
    <img src="la.jpg" alt="Los Angeles" style="width:100%;">
    <div class="carousel-caption">
     <h3>Los Angeles</h3>
     <p>LA is always so much fun!</p>
    </div>
   </div>

   <div class="item">
    <img src="chicago.jpg" alt="Chicago" style="width:100%;">
    <div class="carousel-caption">
     <h3>Chicago</h3>
     <p>Thank you, Chicago!</p>
    </div>
   </div>
  
   <div class="item">
    <img src="ny.jpg" alt="New York" style="width:100%;">
    <div class="carousel-caption">
     <h3>New York</h3>
     <p>We love the Big Apple!</p>
    </div>
   </div>
 
  </div>
โค้ดส่วนนี้จะเป็นการใส่เเทร็กที่บ่งบอกว่าเลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวา

Code: Select all

 <!-- Left and right controls -->
  <a class="left carousel-control" href="#myCarousel" data-slide="prev">
   <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></span>
   <span class="sr-only">Previous</span>
  </a>
  <a class="right carousel-control" href="#myCarousel" data-slide="next">
   <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span>
   <span class="sr-only">Next</span>
  </a>
ผลลัพธ์ที่ 1 เมื่อทำการกดเลื่อนไป 1 ครั้ง
1.png
1.png (106.24 KiB) Viewed 1742 times
ผลลัพธ์ที่ 2 เมื่อทำการกดเลื่อนไป 2 ครั้ง
2.png
2.png (200.03 KiB) Viewed 1742 times
จากตัวอย่างด้านบน เราสามารถกำหนดขนาดรูปภาพ เเละสามารถเพิ่ม รูปภาพ คำอธิบาย

(ที่มา : https://www.w3schools.com)


ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ : Bootstrap
- บทความเกี่ยวกับ Bootstrap
- บทเรียน CSS
- บทเรียน HTML5
- ถาม - ตอบ เกี่ยวกับ CSS & HTML
- VDO สอนเขียน CSS
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Booststap Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests