หน้า 1 จากทั้งหมด 1

Toasts ใน bootstrap4

โพสต์แล้ว: 08/01/2019 5:32 pm
โดย abdkode
Toast(โทซท) เป็น Popup หรือ alert ที่จะแจ้งเตือนข้อความบนหน้าจอที่เราใช้งานอยู่ ซึ่งมันสามารถหายไปโดยอัตโนมัติ
ตัวอย่างการเขียน Toast ใน bootstrap4

รูปภาพ

โค้ด: เลือกทั้งหมด

<div class="toast" role="alert" aria-live="assertive" aria-atomic="true">
  <div class="toast-header">
    <img src="..." class="rounded mr-2" alt="...">
    <strong class="mr-auto">Bootstrap</strong>
    <small>11 mins ago</small>
    <button type="button" class="ml-2 mb-1 close" data-dismiss="toast" aria-label="Close">
      <span aria-hidden="true">&times;</span>
    </button>
  </div>
  <div class="toast-body">
    Hello, world! This is a toast message.
  </div>
</div>


เราสามารถเรียกใช้งาน โดยใช้ javascript ได้ดังนี้

โค้ด: เลือกทั้งหมด

$('.toast').toast('show')


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Toast ใน bootstrap4