การใช้ jConfirmAction เพื่อการยืนยันข้อมูล

Jquery & Ajax Knowledge ความรู้เกี่ยวกับ Javascript , Jquery ม Ajax

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Ik Kat
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 291
Joined: 26/06/2017 2:32 pm

การใช้ jConfirmAction เพื่อการยืนยันข้อมูล

Post by Ik Kat » 29/06/2017 4:34 pm

jConfirmAction เป็นปลั๊กอินของ jQuery ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ ใช้สำหรับยืนยันข้อมูลต่าง ๆ เพื่อความแน่ใจ เช่น คุณต้องการออกจากนี้? , คุณต้องการลบไฟล์นี้? และอื่น ๆ อีกมากมาย

ไฟล์ที่ต้องการเรียกใช้ :
jquery-x.x.x.min.js --- โหลดได้ที่

Code: Select all

http://jquery.com/
xx.css --- ออกแบบหน้าตาเว็บ
confirm.js --- สคริปกล่องยืนยันข้อมูล
confirm.css --- ออกแบบหน้ากล่องยืนยันข้อมูล

ข้อดีในการใช้ jConfirmAction : ใช้งานง่าย และสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามชอบ
jConfirmAction
jConfirmAction
MT19 29-6-60(51).png (38.58 KiB) Viewed 807 times
html :

Code: Select all

<!doctype html>
<html>
<head>
  <title>jConfirmAction Demo</title>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.12.3.min.js" type="text/javascript"></script>
	<link href="http://www.jqueryscript.net/css/jquerysctipttop.css" rel="stylesheet" type="text/css">
  <script src="../src/j-confirm-action.js" type="text/javascript"></script>
  	<link rel="stylesheet" href="../src/j-confirm-action.css">

  <style type="text/css">
    body {
      margin: 0;
      padding: 0;
      background: #ECF0F0;
      font-family: 'Open Sans',Arial, Verdana, sans-serif;
    }
.container { margin:150px auto 30px auto;; max-width:960px;}
    .demo {
      margin: 200px;
    }

    .text-center {
      text-align: center;
    }
  </style>
</head>
<body>
<h1 class="text-center">jConfirmAction Demo</h1>
<hr>
<br/>
<center><h3>
  <a target="_blank" href="#" class="demo-href">Demo</a>
</h3>
</center>

<script type="text/javascript">
  (function ($) {
    'use strict';

    $('.demo-href').jConfirmAction({
      question: 'ออกจากหน้านี้ ?',
      noText: 'ไม่'
    });

    $('.demo-callback').jConfirmAction({
      question: 'Delete this item?',
      yesText: 'Delete',
      confirm: function (item) {
        //do custom code here , example ajax calls
        item.hide(0);
        console.log('You clicked YES');
      },
      cancel: function (item) {
        console.log('You clicked NO');
      }
    });

  })(jQuery);
</script>

</body>
</html>

Code: Select all

(function ($, window) {
  'use strict';

  $.fn.jConfirmAction = function (options) {

    //Set default options
    var defaults = {
      question: 'ออกจากหน้านี้ ?',
      yesText: 'ใช่',
      noText: 'ไม่',
      confirm: false,//yes callback
      cancel: false, //no callback
    };

    options = $.extend(defaults, options);

    this.bind('click.jConfirmAction', function (evt) {

      //Prevent default events
      evt.stopPropagation();
      evt.preventDefault();

      var $this = $(this),
        $body = $('body');

      //Build up html
      var $popUP = $('<div class="jc-box"><span class="jc-question">' + options.question + '</span><br/> <div class="jc-btn-wrap"><span class="jc-yes">' + options.yesText + '</span><span class="jc-no">' + options.noText + "</span></div></div>");

      //Some dynamic css
      fixPosition($popUP);
      $popUP.animate({opacity: .96}, 300);

      //Append html next to current item
      $body.append($popUP);

      //Unbind previous and bind new
      $('.jc-yes', $popUP).unbind('click.jConfirmAction').bind('click.jConfirmAction', function () {
        //call callback function
        if ($.isFunction(options.confirm)) {
          options.confirm($this);
        } else {
          //else redirect
          window.location = $this.attr('href')
        }
        removePopUp();
      });

      //NO Button click event
      $('.jc-no', $popUP).unbind('click.jConfirmAction').bind('click.jConfirmAction', function () {
        if ($.isFunction(options.cancel)) {
          options.cancel($this);
        }
        removePopUp()
      });

      //Change dialog position on resize and scroll event
      $(window).on('resize scroll', function (e) {
        var jcBox = $('.jc-box:visible');
        if (jcBox.length) {
          fixPosition(jcBox);
        }
      });

      //Hide any opened dialog if user clicks on body but not on dialog itself
      $body.bind('mouseup', function (event) {
        var jcBox = $('.jc-box:visible');

        if (jcBox.is(event.target) === false && jcBox.has(event.target).length === 0 && jcBox.length) {
          removePopUp();
        }
      });

      //Add some dynamic css
      function fixPosition($item) {
        $item.css({
          top: $this.offset().top - $(window).scrollTop() + 40 + 'px',
          left: $this.offset().left - $(window).scrollLeft() - 100 + 'px'
        })
      }

      //Remove popup from dom
      function removePopUp() {
        $popUP.fadeOut(300, function () {
          $popUP.remove();
        })
      }

    })
  }
})
(jQuery, window);
หากคุณยังไม่มีพื้นฐาน JQuery สามารถศึกษาวิธีใช้ JQuery HTML ได้ที่นี่
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ : http://www.jqueryscript.net/other/Inlin ... ction.html

 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Jquery & Ajax Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 10 guests