การปรับเปลี่ยนมุมมอง (Map Type) บน Google Maps API

Jquery & Ajax Knowledge ความรู้เกี่ยวกับ Javascript , Jquery ม Ajax

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Ik Kat
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 291
Joined: 26/06/2017 2:32 pm

การปรับเปลี่ยนมุมมอง (Map Type) บน Google Maps API

Post by Ik Kat »

การปรับเปลี่ยนมุมมอง Map Type สามารถทำได้โดยใช้ Google Maps JavaScript API ซึ่งมีให้เลือกใช้ได้ทั้งหมด 4 รูปแบบ ซึ่งแต่ล่ะรูปแบบมีมุมมองที่ต่างกัน ดังนี้

รูปแบบของ Map Type ที่อยู่บน Google Maps :
- roadmap displays มุมมองปกติ เป็นค่าเริ่มต้นที่สามารถมองได้ในรูปแบบ 2 มิติ
- satellite displays การแสดงภาพจากดาวเทียม
- hybrid displays เป็นการผสมระหว่างมุมมองปกติ และภาพจากดาวเทียม
- terrain displays เป็นแผนที่ทางภูมิศาสตร์

ตัวอย่าง ROADMAP :

Code: Select all

var myLatlng = new google.maps.LatLng(13.8380209, 100.5814654);
var mapOptions = {
 zoom: 15,
 center: myLatlng,
 mapTypeId: 'roadmap'
};
var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'),
  mapOptions);
Image

ตัวอย่าง SATELLITE :

Code: Select all

var myLatlng = new google.maps.LatLng(13.8380209, 100.5814654);
var mapOptions = {
 zoom: 15,
 center: myLatlng,
 mapTypeId: 'satellite'
};
var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'),
  mapOptions);
Image

ตัวอย่าง HYBRID :

Code: Select all

var myLatlng = new google.maps.LatLng(13.8380209, 100.5814654);
var mapOptions = {
 zoom: 15,
 center: myLatlng,
 mapTypeId: 'hybrid'
};
var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'),
  mapOptions);
Image

ตัวอย่าง TERRAIN :

Code: Select all

var myLatlng = new google.maps.LatLng(13.8380209, 100.5814654);
var mapOptions = {
 zoom: 15,
 center: myLatlng,
 mapTypeId: 'terrain'
};
var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'),
  mapOptions);
Image

Code: Select all

การเปิดใช้งานและปิดใช้งานภาพ 45 องศา :

Code: Select all

function initMap() {
 var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {
  center: {lat: 13.8380209, lng: 100.5814654},
  zoom: 18,
  mapTypeId: 'satellite'
 });
 map.setTilt(45);
}
 • หากต้องการปิดให้ตั้งเป็น map.setTilt(0);
 • หากต้องการเปิดให้ตั้งเป็น map.setTilt(45);
MT19 3-7-60(15).png
MT19 3-7-60(15).png (860.88 KiB) Viewed 1670 times

Code: Select all

การหมุนภาพ 45 องศา :

Code: Select all

var map;
function initMap() {
 map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {
  center: {lat: 13.8380209, lng: 100.5814654},
  zoom: 15,
  mapTypeId: 'satellite',
  heading: 90,
  tilt: 45
 });
}

function rotate90() {
 var heading = map.getHeading() || 0;
 map.setHeading(heading + 90);
}

function autoRotate() {
 // Determine if we're showing aerial imagery.
 if (map.getTilt() !== 0) {
  window.setInterval(rotate90, 3000);
 }
}
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Jquery & Ajax Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests