การปักหมุด (Marker) อ้างอิงจาก Lat,Lon บน Google Maps API

Jquery & Ajax Knowledge ความรู้เกี่ยวกับ Javascript , Jquery ม Ajax

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Ik Kat
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 291
Joined: 26/06/2017 2:32 pm

การปักหมุด (Marker) อ้างอิงจาก Lat,Lon บน Google Maps API

Post by Ik Kat »

ในการนำ Google Maps มาใช้งานบนเว็บไซต์ การปักหมุดถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากในการระบุตำแหน่ง หรือสถานที่เป้าหมาย ทั้งนี้สามารถอ้างอิงตำแหน่งที่อยู่ของเราได้จากการกำหนดค่า Latitude และ Longitude

ตัวอย่าง การปักหมุด เมื่อมีการนำเมาส์ไปชี้ที่เครื่องหมายจะปรากฏคำว่า Hello World!:

Code: Select all

function initMap() {
 var myLatLng = {lat: 13.8380209, lng: 100.5814654};

 var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {
  zoom: 12,
  center: myLatLng
 });

 var marker = new google.maps.Marker({
  position: myLatLng,
  map: map,
  title: 'Hello World!'
 });
}
Image

ตัวอย่าง การกำหนดด้วย Method setMap() :

Code: Select all

var myLatlng = new google.maps.LatLng(13.8380209,100.5814654);
var mapOptions = {
 zoom: 4,
 center: myLatlng
}
var map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), mapOptions);

var marker = new google.maps.Marker({
  position: myLatlng,
  title:"Hello World!"
});

// To add the marker to the map, call setMap();
marker.setMap(map);
หากต้องการปิดเคร่องหมายให้กำหนดค่าเป็น marker.setMap(null);

ตัวอย่าง การปักหมุดมากกว่า 1 จุด :

Code: Select all

  function initMap() {
	var mapOptions = {
	 center: {lat: 13.8380209, lng: 100.5814654},
	 zoom: 16,
	}
		
	var maps = new google.maps.Map(document.getElementById("map"),mapOptions);
	
	var marker1 = new google.maps.Marker({
	  position: new google.maps.LatLng(13.836760, 100.582560),
	  map: maps,
	  title: 'Test1',
	});

	var marker2 = new google.maps.Marker({
	  position: new google.maps.LatLng(13.836328, 100.582123),
	  map: maps,
	  title: 'Test2',
	});

}
Image

การปักหมุดจำเป็นต้องใช้ค่า Latitude และ Longitude เราสามารถดูค่านี้ได้จากการใช้ Geocoding และนอกจากนี้เรายังสามารถแสดงข้อมูลที่กำหนดเอง หรือสามารถอนุญาตใช้ผู้สามารถย้ายเครื่องหมายได้
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Jquery & Ajax Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests