เทคนิคการเปลี่ยนรูปสินค้าหรือสีสินค้าด้วย Javascript (จาวาสคิปต์) โดยใช้ radio (เรดิโอ)

Jquery & Ajax Knowledge ความรู้เกี่ยวกับ Javascript , Jquery ม Ajax

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
pprn
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 565
Joined: 02/07/2018 10:45 am

เทคนิคการเปลี่ยนรูปสินค้าหรือสีสินค้าด้วย Javascript (จาวาสคิปต์) โดยใช้ radio (เรดิโอ)

Post by pprn »

 • JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งใช้ในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ (ใช้ร่วมกับ HTML) มีวิธีการทำงาน
แบบอ็อบเจ็กโอเรียลเต็ด (Object Oriented Programming : OOP)
 • Radio คือ ตัวเลือกที่สามารถเลือกด้แค่ตัวเลือกเดียว จะแสดงในรูปแบบของวงกลมสีขาว สามารถคลิกเลือกวงกลมได้
 • ก่อนการเขียน code ให้ใช้ภาพไฟล์นามสกุล .jpg และนำไฟล์ภาพให้อยู่ในโฟล์เดอร์ (folder) เดียวกันกับไฟล์งานของเรา
รูปแบบคำสั่ง

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html><head>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/jquery.min.js"></script>  	
  
  <script>
	function function_name() { 										
      var variable_name = document.getElementById("element_id_input").value + ".jpg"; 
      document.getElementById("element_id_output").src = variable_name;    
    }

</script>
</head>
<body>
 
  <input type="radio" name="......" value="picture_name" id="element_id_input" onclick="function_name();">Text_output
  
  <br><img id="element_id_output" src="">
 
</body>
</html>
อธิบายโค้ด
 • - <script src="https://ajax.googleapis.com/jquery.min.js"></script> คือ Google CND
  - function_name คือ ชื่อฟังก์ชั่น
  - variable_name คือ ชื่อตัวแปร
  - document.getElementById คือ คำสั่งสำหรับการเข้าถึง Element Id
  - element_id_input" คือ ชื่อไอดี
  - element_id_output คือ ชื่อไอดี
  - value + ".jpg"; คือ ใช้ไฟล์ที่มีนามสกุล .jpg เท่านั้น
  - input type="radio" คือ รูปแบบ form (ฟอร์ม) radio (เรดิโอ) ใน html
  - onclick="function_name(); คือเหตุการณ์ function_name จะเกิดขึ้นเมื่อคลิกส์เมาส์
  - Text_output คือ ข้อความที่ต้องการพิมพ์ออกมาแสดงให้ผู้ใช้เห็น
ตัวอย่าง
 • ภาพมีชื่อว่า Star Yellow.jpg, Star Red.jpg, Circle Blue.jpg และ Triangle.jpg

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html><head>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/jquery.min.js"></script>  	
  
  <script>
    
    function imag1() { 										
      var image = document.getElementById("c1").value + ".jpg"; 
      document.getElementById("picture").src = image;    
    }
 
    function imag2(){ 
      var image = document.getElementById("c2").value + ".jpg"; 
      document.getElementById("picture").src = image;    
    }
    function imag3() { 
      var image = document.getElementById("c3").value + ".jpg"; 
      document.getElementById("picture").src = image;    
    }
    function imag4() { 
      var image = document.getElementById("c4").value + ".jpg"; 
      document.getElementById("picture").src = image;    
    }
  </script>
</head>
<body>
 
  <input type="radio" name="product" value="Star Yellow" id="c1" onclick="imag1();">Star Yellow
  <input type="radio" name="product" value="Star Red" id="c2" onclick="imag2();">Star Red
  <input type="radio" name="product" value="Circle Blue" id="c3" onclick="imag3();">Circle Blue
  <input type="radio" name="product" value="Triangle" id="c4" onclick="imag4();">Triangle
  
  
  <br><img id="picture" src="">
 
</body>
</html>
ผลลัพธ์
 • 1. เมื่อคลิก radio (เรดิโอ) ที่ Star Yellow
  • เมื่อคลิก radio (เรดิโอ) ที่ Star Yellow
   เมื่อคลิก radio (เรดิโอ) ที่ Star Yellow
   star yellow.JPG (18.41 KiB) Viewed 1393 times
 • 2. เมื่อคลิก radio (เรดิโอ) ที่ Star Red
  • เมื่อคลิก radio (เรดิโอ) ที่ Star Red
   เมื่อคลิก radio (เรดิโอ) ที่ Star Red
   star red.JPG (21.22 KiB) Viewed 1393 times
 • 3. เมื่อคลิก radio (เรดิโอ) ที่ Circle Blue
  • เมื่อคลิก radio (เรดิโอ) ที่ Circle Blue
   เมื่อคลิก radio (เรดิโอ) ที่ Circle Blue
   circle blue.JPG (20.61 KiB) Viewed 1393 times
 • 4. เมื่อคลิก radio (เรดิโอ) ที่ Triangle
  • เมื่อคลิก radio (เรดิโอ) ที่ Triangle
   เมื่อคลิก radio (เรดิโอ) ที่ Triangle
   triangle.JPG (20.62 KiB) Viewed 1393 times

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_____________________________________________________________________________________________
บทความนี้เเป็นบทความที่จัดทำขึ้นเพื่อเนะนำเครื่องมือช่วยสำหรับนักพัฒนา Javascript, HTML, Ajax และ jQueryซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานในการพัฒนา Javascript, HTML5 , Ajax และ jQuery ต่อไป
_____________________________________________________________________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Jquery & Ajax Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests